0

Blog

Nyheder og tilbud til foreninger:

02.08.2017

 

NYE RETNINGSLINJER FOR LOKALEBOOKING

Med henblik på at opnå en mere fleksibel og effektiv anvendelse af lokale-og træningsfaciliteter i Faxe Kommune, vedtog Byrådet den18. maj 2017 nye retningslinjer for lokalefordeling målrettet fritidsbrugere. Retningslinjerne trådte i kraft d. 1. juni 2017 og indebærer i hovedtræk:

Adgangstider - Der er åbnet for at alle typer frivillige foreninger kan søge om tider i de tilgængelige faciliteter. Det er dog stadig de folkeoplysende foreninger, der prioriteres før andre fritidsbrugere. På næsten alle faciliteter vil der være der adgang alle ugens 7 dage, inklusive ferieperioder, fra kl. 06.00-24.00. Dog ikke i de selvejende haller, hvor de nuværende aftaler stadig vil være gældende. På skoler er der generelt adgang for fritidsbrugere fra kl. 15.00/16.00til 24.00 på hverdage og ellers fra kl. 06-24 i weekender og ferier.

Adgangsbestemmelser - Fritidsbrugerne skal være mere selvhjulpne i form af oprydning og orientere sig i forhold til specifikke bestemmelser på enkelte faciliteter.

Bookinger - Sæsonbookinger følger sædvanligvis skoleåret og ønsker og fordeling sker i forårsmånederne inden et nyt skoleår. Sær- og enkeltarrangementer kan søges løbendeog sædvanligvis 18 måneder frem.

Takster og gebyrer - Fritidsbrugere skal generelt ikke betale for at låne lokaler/faciliteter. Dog skal lokaleleje betales ved f.eks. kommercielle aktiviteter og arrangementer med entre samt foreninger, der ikke er hjemmehørende i Faxe Kommune.

 

Udviklingspuljen

I denne ansøgningsrunde vil folkeoplysende foreningerkunne søge om tilskud til kurser og større materialeanskaffelser, der vedrører 2. halvår af 2017 (udgiften skal afholdes i 2017).

Udviklingspuljen støtter de gode initiativer/projekter i foreningerne, herunder tilskud tiludviklingsaktiviteter,kurser for instruktører, ledere mv. samt til større materialeanskaffelser. Læs mere om puljen og hvordan du søger: http://www.faxekommune.dk/udviklingspuljen-0

 

Ekstraordinær fordelingsrunde i § 18 puljen

Da der er restmidler i § 18 puljen vil der være en ekstraordinær fordeling af tilskud til frivillige og foreninger i Faxe Kommune med frist d. 1. september 2017.

Faxe Kommune støtter frivillige, foreninger eller interessegrupper, der udfører eller tilbyder aktiviteter/idéer og projekter, der gavner borgernes evne til selvhjælp. Støtten ansøges i § 18 puljen og er til brug for aktiviteter/projekter i resten af året 2017.Tilskud efter § 18 puljen kan søges af alle, hvis de har et projekt/en idé eller en aktivitet, der opfylder en eller flere af følgende:

  • gavner mange borgere

  • har fokus på opkvalificering, supervision og fastholdelse af frivillige

  • er netværksskabende

  • er åben for alle

  • inddrager borgeren direkte

  • er nytænkende

Mere information samt ansøgningsskema findes på linket her: http://www.faxekommune.dk/paragraf-18-puljen-stoette-generelt-frivilligt-socialt-arbejde-maalgruppe

 

Puljen -der støtter samarbejdsprojekter mellem skole og forening:

Skolerne skal inddrage det lokale idræts-, kultur-og fritidsliv i skolen. Der kan søges til samarbejdsprojekter, som giver børn og unge en mere inspirerende skoledag og styrker kvaliteten i undervisningen eller til undervisningsforløb tilrettelagt af en forening, ungdomsskole eller aftenskole. Puljens retningslinjer er justeret med virkning fra 1. maj 2017, så der opmuntres til mere sammenhængende forløb og samarbejdsprojekter rettet mod folkeskolens 0-10. klasse, ungdomsskolen, folkeoplysende foreninger, sociale foreninger og aftenskolerne. Puljen er lavet i et samarbejde mellem Center for Børn & Undervisning og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Puljen kan søges løbende. Læs mere her: http://www.faxekommune.dk/pulje-stoette-samarbejdsprojekter-mellem-skole-forening

 

Puljen -der støtter børn og unges kultur-og fritidsaktiviteter:

Puljen der støtter børn og unges kultur-og fritidsaktiviteter –kan give 100 % tilskud til økonomisk trængte familier, hvor børn og unge under 25 år fortsat ønsker at være aktive i foreningslivet i Faxe Kommune. Det er vigtigt at alle folkeoplysende foreninger laver link til deres hjemmeside, så forældre mv. kan søge puljen.

Der kan søges om tilskud til betaling af kontingent, fodboldskoler, træningstøj, fodbold og håndboldsko mv.

Bemærk at ansøgninger ikke vil blive behandlet i juli månedmen igen i august.

Puljen kan søges løbende. Læs mere om mulighederne her: http://www.faxekommune.dk/retningslinjer-stoette-boern-unges-kultur-fritidsaktiviteter

 

KURSER OG ARRANGEMENTER

  • 21. september 2017 - Det årlige dialogmøde med de folkeoplysende foreninger

  • 30. september 2017 - Kursus - "Bestyrelsesarbejde –Skal? Skal ikke?"

  • 25. november 2017 og 20. januar 2018 - Kursus for folkeoplysende foreninger med mod på forandring

Vigtige datoer og deadlines

 

1. juli - Ansøgningsfrist til Kulturpuljen

 

15. august - Ansøgningsfrist til Udviklingspuljen  

 

1. september - Ansøgningsfrist til §18 puljen

 

2. september - Foreningernes Dag

 

22. september - Lørdagskursus i "Gnist, gejst og livsglæde" (Tilmeldingsfrist d. 14. september)

 

27. september - Dialogmøde for de Folkeoplysende Foreninger

 

3. oktober - Fyraftensmøde omkring databeskyttele i foreningerne. (Tilmeldingsfrist d. 26 september)

 

Kultur & Fritid, Faxe Kommune