0

Blog

Udviklingspulje

20.09.2017

Udviklingspuljen pr. 15. august 2017

 

Information til de foreninger, der har søgt om tilskud fra Udviklingspuljen.

 

Folkeoplysningsudvalget har fordelt midler fra Udviklingspuljen. Er din forening iblandt, så kan tilsagnet findes i jeres E-boks.

 

I kan se hele sagen vedrørende Udviklingspuljen på dette link:

http://www.faxekommune.dk/sag/folkeoplysningsudvalget-18-09-2017-referat

 

Vigtige datoer og deadlines

 

1. juli - Ansøgningsfrist til Kulturpuljen

 

15. august - Ansøgningsfrist til Udviklingspuljen  

 

1. september - Ansøgningsfrist til §18 puljen

 

2. september - Foreningernes Dag

 

22. september - Lørdagskursus i "Gnist, gejst og livsglæde" (Tilmeldingsfrist d. 14. september)

 

27. september - Dialogmøde for de Folkeoplysende Foreninger

 

3. oktober - Fyraftensmøde omkring databeskyttele i foreningerne. (Tilmeldingsfrist d. 26 september)

 

Kultur & Fritid, Faxe Kommune