0

Blog

Udviklingspulje

20.09.2017

Udviklingspuljen pr. 15. august 2017

 

Information til de foreninger, der har søgt om tilskud fra Udviklingspuljen.

 

Folkeoplysningsudvalget har fordelt midler fra Udviklingspuljen. Er din forening iblandt, så kan tilsagnet findes i jeres E-boks.

 

I kan se hele sagen vedrørende Udviklingspuljen på dette link:

http://www.faxekommune.dk/sag/folkeoplysningsudvalget-18-09-2017-referat

 

Vigtige datoer og deadlines

 

1. april - Mødesteds- og Kulturpuljen

 

1. april - Ansøgningsfrister for lokaletilskud og aktivitetstimetilskud samt regnskab for seneste kalenderår

 

5. april - Prisuddeling

 

1. maj - Tilsagn omkring lokalefordeling

 

 

Kultur & Fritid, Faxe Kommune