0

Blog

Udviklingspulje

20.09.2017

Udviklingspuljen pr. 15. august 2017

 

Information til de foreninger, der har søgt om tilskud fra Udviklingspuljen.

 

Folkeoplysningsudvalget har fordelt midler fra Udviklingspuljen. Er din forening iblandt, så kan tilsagnet findes i jeres E-boks.

 

I kan se hele sagen vedrørende Udviklingspuljen på dette link:

http://www.faxekommune.dk/sag/folkeoplysningsudvalget-18-09-2017-referat

 

Vigtige datoer og deadlines

 

07. januar - Ansøgningsfrist på Udviklingspuljen vedr. 2018 (bemærk at fristen er forlænget).

 

25. januar kl. 12.00 - Frist for indstilling af priser.  

 

Kultur & Fritid, Faxe Kommune