0

Faxe Kommunes Foreningsportal

 • Kort besked til foreninger i Faxe Kommune

  I lyset af den seneste tids turberkulose-udbrud er der anledning til at melde: Hvis ingen i din forening har været i tæt og længerevarende kontakt med den elev, som oprindeligt var syg, er der ingen grund til at foretage sig noget.

  Der er i øvrigt sådan nu, at ingen andre spreder tuberkulose-smitte. Yderligere information her: https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/vaerd-vide-om-tuberkulose-sagen

  læs mere
  17.01.2019
 • Sæsonønsker vedr. sæson 2019/20

  Der er allerede nu åbent, så I kan søge de tider som I ønsker at benytte i sæson 2019/20.

  Husk det er ønsker og tiden er ikke jeres før I har fået en endelig bekræftelse, på at I er tildelt tiden.

  Bekræftelserne sendes ud senest d. 1. maj 2019.

  læs mere
  15.01.2019
 • Frivillighedskonferencen 2018

   

  Frivillighedskonferencen 2018 blev afholdt d. 20. november og temaet var engagement og samarbejde mellem frivillige og kommune. Programmet var sammensat sådan, at der var lidt fakta og tal omkring frivilligheden i Faxe Kommune med Bjarne Ibsen. Derefter var det tid til refleksion og mærken efter i holdninger og menneskesyn med Karen Lumholdt. Sidst men ikke mindst var der også en paneldebat, hvor der blev debatteret i fællesskab og samtidig stod der en række boder, der viste at samarbejdet faktisk allerede er god og at det sagtens kan lade sig gøre i virkeligheden.

   

  I kan læse mere her og på nedstående link:

   

  Bjarne Ibsen

   

  Karen Lumholdt

  læs mere
  18.12.2018

Vigtige datoer og deadlines for 2019

 

Nu -21. februar - Åbent for sæsonansøgninger vedr. sæson 2019/20 (ønsker)

 

1. marts - Ansøgningsfrist for Anlægspuljen for Forsamlingshuse

 

14. marts - Kassererkursus (Folkeoplysende foreninger)

 

1. april - Ansøgningsfrist for Aktivitetstimetilskud (er åben nu)

 

1. april - Ansøgningsfrist for Lokaletilskud (er åben nu)

 

1. april - Ansøgningsfrist Kulturpuljen (er åben nu)

 

9. april - Prisuddeling

 

1. juni - Ansøgningsfrist Anlægspuljen til fritidsbrugere

 

3. oktober - Dialogmøde for de Folkeoplysende Foreninger i Faxe Kommune

 

Kultur & Fritid, Faxe Kommune