0

Faxe Kommunes Foreningsportal

 • Udviklingspulje

   

  Udviklingspuljen pr. 15. august 2017

   

  Information til de foreninger, der har søgt om tilskud fra Udviklingspuljen.

   

  Folkeoplysningsudvalget har fordelt midler fra Udviklingspuljen. Er din forening iblandt, så kan tilsagnet findes i jeres E-boks.

   

  I kan se hele sagen vedrørende Udviklingspuljen på dette link:

  http://www.faxekommune.dk/sag/folkeoplysningsudvalget-18-09-2017-referat

  læs mere
  20.09.2017
 • Nyheder og tilbud til foreninger:

  Dialogmøde for de folkeoplysende foreninger:

  Der er sendt invitation til de folkeoplysende foreninger vedr. dialogmøde Torsdag den 21. september 2017 kl. 19:00-21:30 på Bavneskolen, fællesrummet, Bavnestræde 36, Dalby, 4690 Haslev.

  Folkeoplysningsudvalget vil sammen med Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice orientere og svare på spørgsmål om blandt andet følgende emner:

  - Frister for tilskud/lokaleansøgninger, andre nyheder mv.

  - Information om budget 2018

  - Valg til Folkeoplysningsudvalget 2018

  Tilmelding skal ske, senest d. 18. september kl. 12.00 til cari@faxekommune.dk

   

  Nye retningslinjer for lokalebooking:

  Med henblik på at opnå en mere fleksibel og effektiv anvendelse af lokale-og træningsfaciliteter i Faxe Kommune, vedtog Byrådet den 18. maj 2017 nye retningslinjer for lokalefordeling målrettet fritidsbrugere. Retningslinjerne trådte i kraft d. 1. juni 2017. Her skal foreninger være opmærksomme på, at få afmeldt de tider som de ikke bruger, da manglende aflysninger kan have stor betydning for foreningen i forhold til næste års ansøgning om lokaler.   

   

  Kurser og arrangementer: 

  17. september 2017 - Foreningernes dag

  21. september 2017 - Det årlige dialogmøde med de folkeoplysende foreninger

  30. september 2017 - Bestyrelsesarbejde –Skal? Skal ikke?

  25. november 2017 og 20. januar 2018 - Kursus for folkeoplysende foreninger med mod på forandring

   

  læs mere
  06.09.2017
 • Nyheder og tilbud til foreninger:

   

  NYE RETNINGSLINJER FOR LOKALEBOOKING

  Med henblik på at opnå en mere fleksibel og effektiv anvendelse af lokale-og træningsfaciliteter i Faxe Kommune, vedtog Byrådet den 18. maj 2017 nye retningslinjer for lokalefordeling målrettet fritidsbrugere. Retningslinjerne trådte i kraft d. 1. juni 2017.

   

  Udviklingspuljen

  I denne ansøgningsrunde vil folkeoplysende foreningerkunne søge om tilskud til kurser og større materialeanskaffelser, der vedrører 2. halvår af 2017 (udgiften skal afholdes i 2017).

   

  Ekstraordinær fordelingsrunde i § 18 puljen

  Da der er restmidler i § 18 puljen vil der være en ekstraordinær fordeling af tilskud til frivillige og foreninger i Faxe Kommune med frist d. 1. september 2017.

   

  KURSER OG ARRANGEMENTER

  21. september 2017 - det årlige dialogmøde med de folkeoplysende foreninger

  30. september 2017 - Bestyrelsesarbejde –Skal? Skal ikke?

  25. november 2017 og 20. januar 2018 - Kursus for folkeoplysende foreninger med mod på forandring

   

  læs mere
  02.08.2017
 • Nyheder og tilbud til foreninger:

   

  Temadag om at fremme trivsel i foreningsfællesskabet ved at forebygge og håndtere konflikter konstruktivt. Har du/I lyst til at vide mere om:

  www.konfliktloesning.dk. Tilmelding senest tirsdag d. 23. maj på følgende link: https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=140bbbf5aa, Selve kurset er gratis, men der opkræves 50 kr. for heldagsforplejning, hvilket betales via tilmeldingslinket.

   

  ”Frivilligrådet inviterer de lokale foreninger til møde

  Frivilligrådet inviterer de lokale foreninger til et møde hvor kriterierne for §18 og § 79 midlerne skal drøftes.

  Mandag den 22. maj inviterer Frivilligrådet alle de foreninger, der jævnlig søger de kommunale frivilligpuljer: §18 eller § 79 til møde i Æblehaven, Nygade 5, Faxe.

   

  Lær at indtaste arrangementer i appen Oplev Faxe

  Er din forenings arrangementer med i appen Oplev Faxe og Kultunaut? Og vises de korrekt? – hvis ikke så afholder Faxe Kommune en række workshops, hvor udbydere af arrangementer kan få hjælp til indtastning. I workshoppen får du/I præsenteret Oplev Faxe, vejledning i at oprette din forening og indtaste arrangementer. Bliv synlig i appen Oplev Faxe og i de fælles kommunale kulturkalendre. Medbring gerne kommende arrangementer til indtastning.

   

  læs mere
  09.05.2017

Vigtige datoer og deadlines.

 

18. september

 

21. september kl. 19-21.30 

 • Dialogmøde med de folkeoplysende foreninger i fællesrummet på Bavneskolen.

 

 

 

Kultur & Fritid, Faxe Kommune