Velkommen til Frederiksværk Sejlklub

 

Registrering som nyt medlem

Frederiksværk finder du i det naturskønne Nordsjælland mellem grønne bakker og små hyggelige byer. Her har vi vel nok danmarks bedste sejlervand. Det er bare nogle af fordelene ved at være medlem af Frederiksværk Sejlklub, men vi byder også på en sejlerskole, en aktiv juniorafdeling og mange gode tilbud til sejlere i alle aldre.

På formulare kan du registrere dit medlemskab og husk at markere hvilkengruppe af medlemmer du ønsker at være medlem af. Der er fire at vælge imellem.

Det er på Isefjorden og Roskilde Fjord altid muligt at komme på vandet og finde en hyggelig ankerplads eller en havn inden for få timers sejlads. Uanset vejret er der meget beskyttet og sjældent rejser der sig noget videre sø.

For medlemskabet af klubben gælder de af generalforsamlingen vedtagne vedtægter, som kan læses på klubbens hjemmeside.

Registrering som modtager af klubbens månedsblad

Denne tilmeldingsformular kan du også bruge, hvis du ikke vil registrere dig som nyt medlem, men bare ønsker at få tilsendt klubbens Månedsbrev. Dette kunne være interessant hvis du er ægtefælle til et klubmedlem, og ønsker at få månedsbrevet sendt til din egen e-mail addresse eller hvis du er sponsor, leverandør eller på anden måde har ttilknytning til klubben. I stedet for at markere et af de øverste fire felter på formularen markerer du det underste, der er mærket "Ekstra månedsbrev". Så går hele resten automatisk, og du får fremover månedsbrevene tilsendt til din e-mail adresse.