0

Retningslinjer

Nedenfor finder du Faxe Kommunes retningslinjer for tilskud på fritidsområdet, kulturområdet samt til frivilligt socialt arbejde. Her findes også retningslinjer for lån af kommunale lokaler samt prispolitik m.v.

 

Her kan du finde oplysninger om tilskud og puljer på fritidsområdet, herunder aktivitetstimetilskud, lokaletilskud, udviklingspuljen og meget andet godt.

Her kan du finde oplysninger om de forskellige puljer: Forsamlingshus-puljen, mødesteds- og kulturpuljen - samt støtte til kulturelle formål.

Her kan du finde oplysninger om de 2 puljer: Paragraf 18-puljen og paragraf 79-puljen

Her kan du finde oplysninger om reglerne for udlån af kommunale lokaler i Faxe Kommune.

Alle foreninger, kommunale institutioner samt private arrangører, som laver arrangementer i samarbejde med Faxe Kommune har mulighed for at leje den kommunale mobilscene.

Vigtige datoer og deadlines

 

25. januar kl. 12.00 - Frist for indstilling af priser.  

 

31. januar - Frist for input fra foreninger til Ungdomsskolens sommeraktivitetskatalog.

 

1. februar – 21. februar - Der er åbent for sæsonønsker vedr. sæson 2018/2019.

 

22. februar - Valg til Folkeoplysningsudvalget

 

14. marts - Kassererkursus for godkendte folkeoplysende foreninger

 

1. april - Mødesteds- og Kulturpuljen

 

1. april - Ansøgningsfrister for lokaletilskud og aktivitetstimetilskud samt regnskab for seneste kalenderår

 

Kultur & Fritid, Faxe Kommune