0

Godkendelse af en forening:

Vil du starte en ny forening op - og få den godkendt af Folkeoplysningsudvalget som "folkeoplysende" ? Sådan her gør du:

Godkendelsen af foreningen skal ske via folkeoplysningsudvalget (et udvalg sammensat af politikere og foreningsrepræsentanter, som varetager foreningernes interesser i forhold til det politiske system).

Først skal du indkalde til en stiftende generalforsamling. Du kan godt få lov til at låne et skolelokale el. lign. til den stiftende generalforsamling, men du skal ansøge herom minimum 4 uger før brugen. Kontakt Kultur & Fritid på e-mail kulturogfritid@faxekommune.dk for at ansøge om et lokale før foreningen er godkendt.

Til generalforsamlingen skal du have et sæt vedtægter som skal godkendes af generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges også bestyrelse på min. 5 personer samt budget for foreningens kommende arbejde - herunder et kontingent.

Se vejledning til udarbejdelse af vedtægter  og forslag til vedtægter 

Når du er så langt, at foreningen er dannet, fremsendes ansøgning til folkeoplysningsudvalget om at blive godkendt som folkeoplysende forening. Sammen med ansøgningen vedlægges jeres vedtægter samt en oversigt over bestyrelsen. Ansøgningsskema: https://www.borgeronline.dk/320/kb7231ff

Godkendes I, er foreningen berettiget til at kunne anvises kommunale lokaler og til at gå ind i en tilskudsordning, såfremt kriterierne herfor opfyldes. 

Læs nærmere omkring folkeoplysningsloven på følgende link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=138157

Vigtige datoer og deadlines.

 

26. oktober - Introduktion til WinKAS AIR - tilmelding skal ske til cari@faxekommune.dk senest d. 20. oktober.

 

7. november - Ansøgningskursus til § 18 og § 79 puljerne, kl. 17-18.30 i Oasens lokaler.

 

7. november - Repræsentantskabsmøde til Faxe Frivilligråd - kl. 19.00 i Oasens lokaler.

 

9. november - Græsmøde for fodboldklubberne

 

Kultur & Fritid, Faxe Kommune