0

Kontakt Kultur & Fritid

 

Hvis du på nogen måde har spørgsmål til fritidsområdet, kulturområdet eller frivillighedsområdet, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Annmari Autzen Andersen
Specialist - Fritidsområdet
Telefon 56 20 37 31
E-mail: aaan@faxekommune.dk

Anlægspuljen, Folkeoplysningsudvalget

Asya Sarikaya
Udviklingskonsulent for frivillighedsområdet
Telefon 56 20 37 37
E-mail: asari@faxekommune.dk

Paragraf 18-puljen, paragraf 79-puljen, nye frivillige foreninger

Benny Agergaard
Centerchef
Direkte telefon: 56 20 37 41
E-mail: beag@faxekommune.dk 

Camilla Augustinus
Fritidsmedarbejder
Telefon 56 20 37 34
E-mail: caros@faxekommune.dk

Udlån af kommunale lokaler, økonomi, aftenskoler, Aktivitetstimetilskud

Camilla Holck-Clausen
Kultur- og fritidsmedarbejder
Telefon 56 20 37 33
E-mail: camh@faxekommune.dk

Kultur-området, EKU-sager, vedligeholdelse af fodboldbaner, alkoholbevillinger
Udviklingspuljen, Lokaletilskud

Carsten Bent Riisager
Kultur og fritidsmedarbejder
Telefon 56 20 37 29
E-mail: cari@faxekommune.dk

Diverse, Webskribent

Tina Møller Jakobsen
Kultur og fritids-konsulent
Telefon 56 20 37 36
E-mail: tijab@faxekommune.dk

Kulturpuljen, puljen - der støtter samarbejdsprojekter mellem skole og forening, puljen - der støtter børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter, nye folkeoplysende foreninger, kurser

Hvis du er i tvivl om, hvem af os, som kan besvare dine spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til en af os. Så kan vi altid stille over til en kollega.

 

Du kan også sende en email til vores fælles email: kulturogfritid@faxekommune.dk, så sørger vi for at den videresendes til den af os, som kan besvare dine spørgsmål.

Vigtige datoer og deadlines

10. april kl. 16.00  - Udvidet ansøgningsfrister for Lokale- og Aktivitetstimetilskud samt regnskab for seneste kalenderår

 

1. maj - Tilsagn omkring lokalefordeling

 

Kultur & Fritid, Faxe Kommune