Du kan vælge mellem 3 forskellige medlemskaber:

1.   3 måneder koster kr. 500,-

2.   6 måneder koster kr. 800,-

3. 12 måneder koster kr. 1.500,-

Hertil kommer et gebyr for adgangskortet til Løgstrup Fitness på kr. 100,-

Kortgebyr betaler du kun ved oprettelse samt ved udstedelse af evt. erstatningskort.

NB! Du skal ikke betale kortgebyr såfremt du vælger at betale for 12 mdr.

En kontingentbetaling løber fra den første i måneden og 3, 6 eller 12 måneder frem.

Ved tilmelding inden den første i måneden betales et forholdsmæssigt kontingent fra indmeldingsdagen og frem til den sidste dag i samme måned + kontingenten for den valgte periode + kortgebyret.

Eks.:

Du tilmelder dig den 15. februar 2011 og vil gerne betale 3 måneders kontingent.

Du vil således blive opkrævet:

1. For resten af februar. Dvs. fra den 15. til den 28. svarende til 13 dage. Beløbet beregnes således: kr. 500 : 3 mdr. = kr.     166,67 pr. mdr. Februar har 28 dage, hvilket giver kr. 166,67 : 28 dage = kr. 5,95 pr. dag. For 13 dage giver det: kr. 5,95 * 13 dage = kr. 77,38

2. 3 måneders kontingent kr. 500,-

3. Kortgebyr kr. 100,-

I alt skal du betale (kr. 77,38 + kr. 500,- + kr. 100,-) kr. 677,38

Din betaling dækker frem til den 31. maj. Her vil du modtage en opkrævning via PBS for en ny 3 måneders periode på kr. 500,- 

Specielt omkring fortrydelsesret:

Vi gør opmærksom på, at du ikke kan fortryde din indbetaling af kontingent, når den først er foretaget.