Her på siden,kan du tilmelde dig til Danmarks Fritidssejler Union, hvis du ønsker medlemskab og ansvarsforsikring.

Klik på "Nyt medlem"

Udfyld skemaet så omhyggeligt som muligt. Vær specielt opmærksom på, at opgive korrekt e-mail adresse og mobil telefon nr.

DFU admistrationen kvitterer for modtagelse af din tilmelding til din mail adresse, med oplysning om hvilken bankkonto kontingentet skal indsættes.

Efter kontingentet er indgået på kontoen modtager du endnu en mail der oplyser om din endelige optagelse og, at ansvarsforsikringen på den tilmeldte båd er optaget i DFU`S kollektive forsikring.

Du kan her se hvilke klubber der er medlem af DFU.Klik på "DFU medlemsklubber"

På login-siden kan du:  

Se og ændre dine medlemsoplysninger, f.eks hvis du skifter, adresse,telefon og lignende.Du kan ændre dine oplysninger om din båd og hvis du køber ny båd.

Du kan også her foretage udmeldelse af DFU, men vi skal have din udmeldelse senest 1.november for, at være gyldig det efterfølgende år. Denne skæve "årsdato" er af hensyn til forsikringsåret, hvor kontingentet skal være betalt d. 01-01 xxxx.

 Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

OBS

Du kan ikke tilmelde dig til betalingsservice, før du har betalt det første girokort. Vi anbefaler det foretages samtidigt.