Nyheder Fra Kultur- og Fritidsafdelingen

 

Info om genåbning

06.05.2021

Fritid og idræt

 

Pr. 6/5 åbnes der for al indendørs idræt for børn og unge under 18 år samt personer over 70 år, herunder også for den selvorganiserede idræt. Dog stilles der krav om Coronapas for alle voksne på 18 år og derover.

 

Pr. 6/5 genåbner den indendørs idræt ligeledes for personer i alderen 18-69 år, dog med krav om Coronapas. Der åbnes ikke for kontaktsport for denne aldersgruppe. Kulturministeriet vil snarest i samarbejde med idrættens organisationer udarbejde en liste over kontaktsport.

 

Forsamlingsloftet til indendørs idræt vil pr. 6/5 være max 25 personer for alle aldersgrupper, mens det vil være 75 personer til udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal. 

 

Pr. 6/5 åbnes der endvidere for fitnesscentre med krav om Coronapas, samt at der er bemanding i fitnesscenteret.

 

Kultur

 

Pr. 6/5 åbnes både spillesteder, teatre, biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, dog med krav om Coronapas.

 

Der kan være op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500 efter samme model, som var gældende inden nedlukningen i december 2020, hvor tilskuerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende.

 

Grænsen på 2.000 tilskuere gælder kun for indendørs arrangementer. Modellen gælder ligeledes for udendørs lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter. Åbningen sker med de krav og restriktioner, som følger af ekspertgruppens anbefalinger.

 

Kravet om Coronapas gælder uanset deltagerantal, og uanset  om arrangementet finder sted udendørs eller indendørs.

 

Derudover er der vedtaget en plan for større forsamlinger og arrangementer: https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/05/Aftale-6.-maj-2021-ENDELIG.pdf (side 3-5).