Nyheder Fra Kultur- og Fritidsafdelingen

 

Medlems- og lokaletilskud 2023.

09.03.2023

På dette link, kan din forening orientere sig om snarlige ansøgningsfrister på folkeoplysningsområdet https://www.slagelse.dk/da/fritid-og-faellesskab/tilskud-og-puljer/ansoegningsfrister/

  • Ansøgning af medlems- og lokaletilskud den 1. april
  • Upload af årsregnskab 2022 den 1. april
  • Upload af årsberetning 2022 den 1. april

NB! For at få udbetalt medlems- og lokaletilskud, er det en forudsætning, at regnskab for 2022 er uploadet og underskrevet af hele bestyrelsen og den person, der har revideret regnskabet.