Ma Ti On To Fr
9     1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31    

Online Booking - oversigt
 

VIGTIGT!! Du skal være logget på on-line medlemssystemet for at kunne tilmelde dig til aktivitet/kursus/seminar.

Hvis du ikke allerede  er logget på, skal du klikke på Login i menuen foroven og logge dig på med med samme login data, som du bruger på den interne hjemmeside.

 • Studiekreds 3 - Sammenligning af de 6 metoder tilfremstilling af mousserende vin og cider

  Afholdes den: 29.11.22 - 27.06.23kl. 17:00-20:00

  Pladser: 12

  Antal tilmeldte indtil nu: 10

  Ledige pladser: 2

  I alt 8 gange, hver den sidste tirsdag i måneden. Varierende 3-6 timer efter aftale

  Studiekredsen afholdes  hos Jørgen Fogh Rasmussen, Holtensmindevej 75, 4070 Kirke Hyllinge, tlf. 40425724.

  Studiekreds 3 er den 3. studiekreds omhandlende fremstilling af mousserende vine og cider. Denne vintersæson fokuserer vi på at sammenligne de 6 forskellige metoder til fremstilling af de mousserende produkter:

  • Mousserende Naturvin og cider
  • Mousserende Økologisk Vin og Cider
  • Mousserende Vin og Cider fremstillet ved afbrudt gæring efter PET-NAT metoden
  • Mousserende Klassisk vin og Cider efter den traditionelle metode
  • Mousserende vin og cider fremstillet i tryktank – Charmat metoden
  • Mousserende vin og cider fremstillet ved carbonisering af vin og cider.

  Møderne:

  1.  Tirsdag den 29. 11. 2022 kl. 17-20. Planlægning af diverse hands-on miniproduktioner og "assamblage" på medbragte egne grundvine.
  2.  Tirsdag den 27.12.22 kl. 17-20. Teori om naturvin. Regler om og muligheder for fremstilling af mousserende naturvin/-cider. Start miniproduktioner.
  3. Tirsdag den 31.1.23 kl. 17-20. Teori og praksis omkring økologisk versus ikke-økologisk traditionel mousserende vin/cider. Opfølgning miniproduktioner..
  4. Tirsdg den 28.2.23 kl 17-20. Teori og praktik om Pet-Nat vin/cider. Opfølgning på miniproduktioner. Afbrudt gæring ved Peet-Nat.
  5. Tirsdag den 28.3.23 kl. 17-20. Teori og praktik  ved vin/cider fremstillet ved charmatmetoden del 1. Gærfiltrering under tryk  (filterhus cartridgefiltrering). Flyttes et. til anden uge, hvis studierejse til Epernay gennemføres i sidste uge af marts måned.
  6. Tirsdag den 25.4.23 kl. 17-20. Teori og praktik om charmat fremstillet vin/cider. Del 2.  Modtryksflaskefyldning fra tryktank (fustager).
  7. Tirsdag den 25.5.23 kl. 17-20. Teori og praktik om carbonisering af vin/cider.
  8. Tirsdag den 27.6.23 kl. 17-20. Teori og praktik om sensorisk validering af mousserende vin/cider.

  Udgangsmaterialet er ca. 10 L grundvin fra deltagernes egne produktioner som ved sensorisk bedømmelse ved 1.møde laves som en fælles assemblage grundvin.

  Ud fra denne fælles og ens grundvin laves så på 2-mandshold mindre produktioner af mousserende vin af de 6 forskellige typer.

  Hvad der ender bedst afgøres ved en sensorisk bedømmelse på afslutning i juni 2023.

  Der er således tale om en delvis teoretisk og delvis praktisk studiekreds/workshop fordelt over 8 gange den sidste tirsdag i hver måned.

  NB: En studiekreds er ikke et kursus – men et interaktivt forum imellem deltagerne selv og deres erfaring og med deres egne vine.  Der er tale om sparring af viden og kompetencer, og deltagerne bør derfor have en vis erfaring på forhånd i fremstilling af mousserende vin og cider.

  Der er således tale om videreuddannelse og ikke begynderkurser i fremstilling af mousserende produkter.

  Kontaktperson: Carl-Henrik Brogren, 20416249

  Pris: 2200,00

 • Begynderkursus i vinavl modul 1-4

  Afholdes den: 25.02.23 - 27.04.24kl. 10:00-15:00

  Pladser: 25

  Antal tilmeldte indtil nu: 11

  Ledige pladser: 14

  Strækker sig over 8 gange

  Afholdes Vesterhavevej 204, 4736 Karrebæksminde, dog  Bråbyvej 56, 4690 Haslev for modul 2 og 3b.

  Modul 1, Planlægning af vingården


  Få gennemtænkt vingården, inden du tilplanter den.

  Afholdes 25. februar 2023, kl. 10,00 til ca. 15,00

  Vesterhavevej 204, 4736 Karrebæksminde.

  I forbindelse med planlægning af vingården indgår valg af druesorter. Der vil derfor være smagning af vine fra forskellige druer, der er dyrket i Danmark.

  Modul 2, Anlæg af vingård

  Vi gennemgår teorien men vil primært arbejde med at plante en ny vingård.

  Hvad gør vi ved kommende svampeangreb i vinmarken?

  Afholdes 13. maj 2023, kl. 10,00 til ca. 15,00 Bråbyvej 56, 4690 Haslev

  Modul 3a, Pasning af vingården

  Her vil vi arbejde med vinterbeskæring, espalier og arbejdet i vinmarken her i foråret.

  Afholdes 11. marts 2023, kl. 10,00 til ca. 15,00 i Karrebæksminde

  Modul 3b, Pasning af vingården

  Sommerbeskæring, ukrudtsbekæmpelse.

  Afholdes 14. juni 2023, kl. 19,00 til ca. 21,30 i Haslev

  Modul 3c, Pasning af vingården

  Grønthøst, afløvning, opsætning af net, rovfugle, hvepsefælder.

  Afholdes 16. august 2023, kl. 19,00 til ca. 21,30 i Karrebæksminde

  Modul 4a, Høst

  Hvordan beslutter man at høste? Høst og behandling af druerne.

  Afholdes 7. oktober 2023, kl. 10,00 til ca. 15,00 i Karrebæksminde

  Modul 4b, Omstikning, presning

  Behandling af most, og vurdering af årets høst, Vinens kemi.

  Afholdes 4. november 2023, kl. 10,00 til ca. 15,00 i Karrebæksminde

  Modul 4c, Flaskning og afslutning

  Stabilisering af vinen, tapning og fælles spisning.

  Afholdes 27. april 2024, kl. 10,00 til ca. 15,00 i Karrebæksminde

  Pris 2450 kr. for hele kurset

  Med i prisen er bogen "Kvalitetsvin -af danske druer" samt frokost de gange vi møder om formiddagen.

  Antal deltagere max 30.

  Instruktører: Jesper Rye Jensen, Frederik Bjørk, Keld Oldin, Søren Rasmussen og Lars Holt

  Modulerne 1, 2, 3 og 4 kan også tages enkeltvis - se disse.

  Foreningens begynderkurser er nærmere beskrevet på vores hjemmeside:

  https://vinavl.dk/wp-content/uploads/2016/03/Uddannelsesplan-ver4.pdf

  Kursusledere er Lars Holt, larsholt@live.dk , telf. 23 80 60 58

  og Søren Rasmussen, toxvin@live.dk, telf. 28 78 73 64

   

  Kontaktperson: Lars Holt, 23806058, larsholt@live.dk

  Pris: 2450,00

 • Modul 3a, b og c. Pasning af vingården

  Afholdes den: 11.03.23 - 16.08.23kl. 10:00-21:30

  Pladser: 12

  Antal tilmeldte indtil nu: 5

  Ledige pladser: 7

  Modul 3a: Afholdes 11. marts 2023 kl. 10-ca. 15 i Karrebæksminde.

  Her vil vi arbejde med vinterbeskæring, espalier og arbejdet i vinmarken her i foråret

  Modul 3 b: Afholdes 14. juni 2023 kl. 19 - ca.21.30 i Haslev.

  Indhold: Sommerbeskæring og ukrudtsbekæmpelse.

  Modul 3c: Afholdes 16. august 2023 kl. 19 - ca. 21.30 i Karrebæksminde.

  Indhold: Grønthøst, afløvning, opsætning af net, rovfugle og hvepsefælder.

  Med i prisen er frokost den 11. marts

  Kontaktperson: Lars Holt, 23806058, larsholt@live.dk

  Pris: 650,00

 • Forårsseminar

  Afholdes den: 15.04.23kl. 09:30-15:30

  Pladser: 80

  Antal tilmeldte indtil nu: 15

  Ledige pladser: 65

  Seminar for foreningens medlemmer 15. april 2023

  Hvor:  Neder Kjærsholm Vingaard,Vattrupvej 28, 8620 Kjellerup.

  Der ydes refusion på ¼ brobizz for hver deltager, der kommer fra Sjælland.

  Du skal vælge et emne formiddag og et emne eftermiddag. Send dine valg  i en mail til sekretariatet@vinavl.dk efter tilmelding, gerne ved at videresende kvitteringsmailen!

  Medbring et vinglas, til formiddagssmagningen skal der dog bruges to glas.

  Ankomst, kaffe og velkomst (9,30-10,00)

  1. Formiddag (10,00-12,00) For alle der vil have øget viden om dyrkning af vin

  • Jordbearbejdning/gødskning ved Torben Toldam.
  • Grundstammer ved Torben Toldam.

  De to emner vil blive behandlet hver sig og der vil være rigelig tid til spørgsmål efter hvert emne.

  Der vil være en kort pause mellem emnerne.

  2. Formiddag (10,00-12,00) For de, der gerne vil lære at smage på sin egen vin med det formål at øge kvaliteten.

  • Smagning på vin (medbring egen vin og to vinglas) ved Marianne Decker. Fokus i dette afsnit er at du skal lære at smage på din egen vin og sammenligne med andres vine. I skal lære at tale om vinen, og hvis der skulle være fejl på enkelte vine kan der måske også findes en forklaring, så det ikke gentager sig.

   FDV stiller en række vine til rådighed, men medbring gerne en af dine egne vine, så du kan bedømme den sammen med de øvrige deltagere.

   Vi bliver opdelt i hold, så vi efter en fælles introduktion kan smage på vine i de enkelte grupper.

  Frokost, sandwich med en vand eller et glas vin fra Neder Kjærsholm Vingaard (12:00-13:00)

  3. Eftermiddag (13,00 – 15,00) For alle, der overvejer at blive erhvervsavler, netop er blevet det, eller blot vil have en oversigt over muligheden

  • Fra hobby til erhverv ved Jean Becker. Herunder checklister og ting at huske på hvis man vil dyrke vin i relation til myndighederne.

  2 timer er ikke tilstrækkeligt til at berøre alle de emner, der skal være styr på, når man overgår fra hobbyavler til erhvervsavler. Det medfører ofte en udvidelse af bedriften.

  Hvor meget der nås afhænger af, hvilke aktuelle overvejelser hver deltager møder frem med. Men der er emner som registrering og myndighedsgodkendelse, regnskab og afskrivningshastighed, ekspansionshastighed, vineri mm.

  4. Eftermiddag (13,00 – 15,00) For de, der er usikre på måling af sukker, syre, pH eller sulfit

  • Måling af vin (medbring gerne eget udstyr) ved Jørgen Broe og Søren Rasmussen. Her vil blive forklaret og vist, hvordan de vigtigste parametre i vinen måles. Har du egne instrumenter med, kan du få råd og vejledning omkring brug.

  Afslutning (15,00-15,30)

   

  Kontaktperson: Søren Rasmussen toxvin@live.dk

  Pris: 375,00

 • Modul 6. Fremstilling af mousserende vin efter champagnemetoden

  Afholdes den: 02.05.23kl. 18:30-21:00

  Pladser: 12

  Antal tilmeldte indtil nu: 0

  Ledige pladser: 12

  Kurset afholdes som zoom undervisning

  Efter tilmelding får du tilsendt en mail med et link til deltagelse i zoom undervisningen.

  Pris pr. deltager er på kr. 225,- (Tilmeld kun 1 person, idet prisen er fastsat pr. computer)

  Seneste frist for tilmelding er torsdag den 27. april 2023

  Der er begrænset deltagerantal på 12 deltagere.

  KURSUSANSVARLIG:

  Bjarne Ingstrup, mobil 23701613, mail bjarne.ingstrup@mail.tele.dk

  HVEM KAN DELTAGE I KURSET:

  Kurset henvender sig til alle med interesse i fremstilling af mousserende vin, og som er nysgerrige efter at få indsigt i nye metoder.

  Det skal dog fremhæves for at sikre dig det bedste udbytte af kurset, at det er en fordel, at du har nogen erfaring med fremstilling af vin.

  Kurset vil blive gentaget ved stor tilslutning, hvorfor vi skal anmode om en hurtig tilmelding.

  KURSUSPROGRAM:

  Helklasepresning af drueklaser. På kurset bliver du "klædt på" til høsten i efteråret 2023 efter en metode, der opdeler druemosten i 3 fraktioner: a) første presning af drueklaserne, b) anden presning af drueklaserne og c) kulsyregæring af druekvaset.

  Denne metode øger samtidig udbyttet til 70%, hvilket er 20 % højere end udbyttet ved den traditionelle champagnemetode

   

  Kontaktperson: Bjarne Ingstrup, bjarne.ingstrup@mail.tele.dk

  Pris: 225,00

 • Modul 2, Anlæg af vingård

  Afholdes den: 13.05.23kl. 10:00-15:00

  Pladser: 12

  Antal tilmeldte indtil nu: 2

  Ledige pladser: 10

  Afholdes Bråbyvej 56, 4690 Haslev

  Vi gennemgår teorien men vil primært arbejde med at plante en ny vingård.

  Hvad gør vi ved kommende svampeangreb i vinmarken?

  Med i prisen er frokost.

  Kontaktperson: Lars Holt, 23806058, larsholt@live.dk

  Pris: 400,00

 • Begynderkursus i fremstilling af vin

  Afholdes den: 20.08.23 - 10.09.23kl. 10:00-15:00

  Pladser: 18

  Antal tilmeldte indtil nu: 1

  Ledige pladser: 17

  Afholdes søndag den 20. august og søndag den 10. september 2023

  Start begge dage kl. 10.00 med forventet afslutning kl. 15.00.

  Kurset afvikles på Erritsø Fællesskole afd. Bygaden, Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia. (Kursussted få minutters kørsel fra afkørsel 59 Fredericia Syd.)

  Der udleveres et fuldstændigt kursusmateriale.

  Den teoretiske del af kurset omhandler gennemgang af nødvendigt og ønskeligt udstyr til vinfremstilling og hele teorien i vinfremstilling. Vi vil således vejlede kursisterne i, hvor og hvordan man får anskaffet det nødvendige udstyr og forbrugsstoffer. Den praktiske del omhandler: afstilkning og knusning af druer, bestemmelse af sukkerindhold, måling af totalsyre og pH, beregning af evt. tilsætning af sukker, rehydrering af gær, gærnæring, konservering, klaring og stabilisering, flaskning og etikettering. Kursisterne kommer til med egne hænder at arbejde med de forskellige praktiske dele af vinfremstilling.

  Min. deltager antal 6, maks. deltager antal 18. Hvert FDV-medlem må medtage yderligere en kursusdeltager.

  Kursusgebyr kr. 700,- pr. deltager for begge dage. Sidste tilmelding er 13. august 2023. 

  Medbring selv frokost og evt. kaffe.

  Instruktører og kursusledere er Klavs Jensen og Jens Wichmann. For yderligere information kontakt Jens Wichmann på e-mail familienwichmann@gmail.com eller telefon 29824748.

  Tilmelding og betaling af kursusgebyr foretages på FDV´s vinavl.dk "online booking".

   

  Kontaktperson: Jens Wichmann, familienwichmann@gmail.com

  Pris: 700,00

 • Modul 4a, b og c: Høst, omstikning og presning, flaskning og afslutning

  Afholdes den: 07.10.23 - 27.04.24kl. 10:00-15:00

  Pladser: 12

  Antal tilmeldte indtil nu: 6

  Ledige pladser: 6

  Modul 4a , Høst: Afholdes 7. oktober 2023 kl. 10.00 - ca. 15.00 i Karrebæksminde.

  Indhold: Hvordan beslutter man at høste? Høst og behandling af druerne.

  Modul 4b, Omstikning og presning: Afholdes 4. november 2023 kl. 10.00 - ca. 15.00 i Karrebæksminde.

  Indhold: Behandling af most, vurdering af årets høst, vinens kemi.

  Modul 4c, Flaskning og afslutning: Afholdes 27. april 2024 kl. 10.00 - ca. 15.00 i Karrebæksminde.

  Indhold: Stabilisering af vinene, tapning og fælles spisning.

  Med i prisen er 2 gange frokost og en gang festmiddag.

  Kontaktperson: Lars Holt, 23806058, larsholt@live.dk

  Pris: 1200,00