0

Faxe Kommunes Foreningsportal

Vigtige datoer og deadlines for 2019

 

1. juni - Ansøgningsfrist Anlægspuljen til fritidsbrugere

 

15. august - Ansøgningsfrist til Udviklingspuljen

 

1. september - Foreningernes Dag

 

3. oktober - Dialogmøde for de Folkeoplysende Foreninger i Faxe Kommune

 

Kultur & Fritid, Faxe Kommune