Faxe Kommunes Foreningsportal


For at søge om tilskud og/eller lån af lokaler, skal du logge ind eller oprette én bruger, hvis I ikke allerede er oprettet.

 

 • Corona opdatering: Kulturministeriets Q&A

  Kulturministeriet har opdateret deres Q&A (Spørgsmål og svar),

  hvor der bl.a. indgår uddybet svar omkring Kontakt-sport:

   

  "Al øvrig individuel træning eller træning uden kontakt i alle idrætsgrene betragtes som ikke-kontaktsport", Kulturministeriets Q&A.

  Se direkte link til kulturministeriet Q&A her.

   

  læs mere
  12.05.2021
 • Corona opdatering: Genåbning pr. 06. maj 2021

   

  Vi har her valgt at skrive om 3 vigtige punkter til genåbningen, da vi bliver mødt med en del spørgsmål omkring disse emner.  

  Forud for disse 3 punkter, har vi udarbejdet et dokument til jer, hvori der indgår alle vigtige informationer vedr. genåbningen pr. 6. maj 2021 indenfor forenings- og kulturlivet.

  Samme skriv og dokument er tilsendt foreningerne i vores maj-nyhedsbrev. 

  Det udarbejdede dokument vil I også kunne finde her på foreningsportalen, under "Materialer fra møder" ude i venstre side.

   

  Corona-pas

  En forudsætning for genåbningen, er fremvisning af Corona-pas for alle personer på 18 år og derover, ved indendørs aktivitet. Uden dette kan udøveren ikke få adgang til de indendørs idrætsfaciliteter.

  Det er foreningernes ansvar at tjekke Corona-pas, i form af :

  - Ved bemanding/ansvarlige (trænere, instruktører, ansatte), skal der tjekkes Corona-pas ved aktivitet der afholdes.

  - Ved ubemandet/ingen ansvarlige, skal der foretages en stikprøve kontrol minimum en gang i døgnet. Hvis man har flere ubemandede aktiviteter samlet på én dag, skal der mindst foretages én kontrol den pågældende dag.

  Ifølge DGI’s Q&A er der ikke krav om Corona-pas for trænere eller andre nødvendige voksne.

   

  Kontaktsport

  Der er i forbindelse med genåbningen IKKE åbnet op for indendørs kontakt-sports aktiviteter, for personer over 18 år og under 70.

  Kontaktsport er defineret, ifølge DGI’s Q&A, som værende disse sportsgrene: Basketball, håndbold, floorball, vandpolo, pardans i skøjteløb, boksning, brydning, kampsport, ishockey, hockey, pardans, indendørs fodbold og futsal.

  Ifølge DGI’s Q&A kan kontaktsport der trænes indendørs for voksne mellem 18 og 69 år, heller ikke lave øvelser uden kropskontakt.

   

  Mødevirksomhed

  Klubhuse:

  Det er tilladt at benytte egne klubhuse, så længe det sikres at det gældende indendørs forsamlingsforbud på 25 personer overholdes samt sikre at der i videst mulig omfang holdes en mesters afstand og der er fokus på rengøring og hyppig afspritning mv.

  Man skal som forening huske at sætte de nødvendige skilte op, herunder max antal personer og krav om mundbind og Corona-pas.
   

  Kommunale lokaler:

  Der kan forud for foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år, nu også afholdes bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i de kommunale lokaler med krav om overholdelse af forsamlingsforbud på 25 personer samt gældende restriktioner ang. afstand, afspritning og gyldig Corona-pas.

   

  Se link til Kulturministeriets konkrete retningslinjer her.

  læs mere
  06.05.2021
 • Nyheder – Corona opdatering - Marts

  Ny genåbning

   

  Regeringen har fået forhandlet en genåbningsplan på plads, hvilket betyder at dele af idræt- og fritidslivet kan åbne op igen.
  Det skal dog siges, at der er en række elementer, som endnu ikke er på plads - mere herom, nederst.

   

  Vi har her lavet et overblik over de centrale datoer - og hvilke retningslinjer som
  gør sig gældende

   

  Fra mandag, d. 22. marts 2021

  Udendørs aktiviteter

  ·         Forsamlingsforbuddet hæves fra 25 til 50 personer for udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. 

   

  ·         Muligheden for at være op til 50 personer til stede, gælder alene personer som er en aktiv del af aktiviteten, herunder udøvere, trænere, udskiftere, dommere osv.

   

  ·         Toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure mv. må holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold.

   

  ·         Det er muligt at afvikle turneringskampe og stævner.

   

  ·         Det er ikke tilladt at have tilskuere til træning, kampe eller stævner.

   

  ·         Der er ikke krav om fremvisning af Corona-test ved udendørs aktiviteter.

   

   

  Fra onsdag, d. 21. april 2021 

  Indendørs aktiviteter

  ·         Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år - uden krav om corona-pas.
  Hvilke sportsgrene, der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag, der skal tages, er endnu ikke klarlagt. Det skal i den kommende tid forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

   

  Fra torsdag, d. 6. maj 2021 

  Indendørs aktiviteter

  ·         Der åbnes indendørs idræt for voksne over 18 år med corona-pas.

  Hvilke konkrete sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

   

  Fra fredag, d. 21. maj 2021

  Åbning af resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser, med krav om corona-pas. Samt daghøjskoler og aftenskoler.

   

  Vi kan forstå at genåbningsplanen og retningslinjerne giver anledning til en del spørgsmål.
  På nuværende tidspunkt foreligger der ikke beskrivelser om bl.a. hvilke sportsgrene, der er omfattet af genåbningsplanen og hvorledes tjek af corona-pas/test skal foregå.

  Vi vil sende jer en ny opdatering, så snart vi ved besked herom.

  Udspecificering og mere om genåbningen og retningslinjerne her

   

  læs mere
  26.03.2021