Faxe Kommunes Foreningsportal


For at søge om tilskud og/eller lån af lokaler, skal du logge ind eller oprette én bruger, hvis I ikke allerede er oprettet.

 

 • Nyheder - Corona opdatering d. 24.02.2021

  De skærpede restriktioner som startede inden jul, er igen forlænget til og med den 05. april 2021,
  dog er forsamlingsforbuddet på udendørs aktiviteter blevet lempet.

  Her er en kort opsummering af de gældende regler vedr. aktiviteter i kommunale lokaler og haller: 

   

  Kommunale lokaler

  Lokaler til møder og foredrag vil være lukket til og med den 05. april 2021.
  Det betyder også at bl.a. mødelokalerne på hhv. Haslev og Faxe bibliotek vil være lukket.

   

  Kulturinstitutioner

  Kulturinstitutioner vil også være lukket for offentligheden i samme periode.
  Her er det bl.a. bibliotekerne som er lukket.

   

  Indendørs aktiviteter 

  Der må ikke foregå indendørs sport/aktiviteter, med mindre det er professionel sport/idræt.
  Det vil sige at indendørs fritidsfaciliteter er lukkede for andet/andre end professionel idræt til og med den 05. april 2021.
  Det er tilladt at afvikle den indendørs træning og aktiviteter udendørs i grupper på op til 25 personer, inkl. træner m.fl., hvis der er mulighed for det.

   

  Udendørs aktiviteter

  Gældende fra mandag d. 01. marts 2021, for både børn og voksne.

  Der må gerne foregå udendørs aktiviteter, nu med en forsamling af max. 25 personer samlet inkl. trænere, udøvere, dommer, tilskuere/forældre m.fl.
  Der er ikke krav om at man skal have en negativ test før man må deltage.

  I en udendørsaktivitet kan der indgå flere grupper af 25 personer samtidig. Det er dog vigtigt at:

  - Sørg for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Dette kan gøre ved f.eks. at anvende kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  - I sikre at hver gruppe højst består af 25 personer inkl. træner. Der skal altid være en træner/ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn.
  Træneren er tilknyttet sin egen gruppe, og må altså ikke være tilknyttet flere grupper/bevæge sig inden for flere grupper, end sin egen.
  - Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne, gerne mindst 2 meters afstand.
  - Klubhuse/foreningslokaler må gerne holdes åbne og benyttes i kortvarig ophold, i forhold til f.eks. toiletbesøg, afhentning af udstyr, omklædning.

  Læs på Kulturministeriet hjemmeside om retningslinjerne og anbefalinger her.
  Læs DGI’s 7 spørgsmål og svar til de nye restriktioner her.
  Læs DUF’s råd og guid til Covid19 her.
  Læs Det danske spejderkorps’s retningslinjer for spejdermøder under Covid19 her.

  Pas godt på jer selv og hinanden.

  læs mere
  26.02.2021
 • Nyheder - Sådan søger I tilskud i 2021

  Flere af tilskuddene som søges i 2021 på det folkeoplysende område, er påvirket af hel- og delvis nedlukning i 2020 hvilket ville have betydning for mange foreningers tilskud i 2021.
  På sidste møde besluttede  Folkeoplysningsudvalget hvordan der tages hensyn til Covid-19 i tilskuddene for 2021.

  Det er stadig vigtigt at I ansøger via Foreningsportalen når I søger tilskud til puljerne, hvis I ønsker at søge tilskud på nogle af dem. 

   

  Aktivitetstimetilskud

  Her skal I se bort fra de faktisk afholdte timer i 2020 og i stedet skal I benytte de indberettede timetal fra jeres tidligere ansøgning i 2020 (hvor I tog udgangspunkt i beregningsåret 2019).
  Nye foreninger, som er kommet til i 2020, indsender deres aktuelle tal for 2020 da I ikke har haft timer i 2019.

   

  Lokaletilskud

  Her beregnes jeres ansøgning på almindelig vis, så tilskuddet beregnes på baggrund af de afholdte udgifter for 2020. 
  For at foreningerne ikke får problemer med 20 % reglen, ses der i de næste år bort fra regnskabsår 2020, når der skal beregnes et gennemsnit.

   

  Aftenskoletilskud

  Her ses der helt bort fra regnskabet 2020 og i stedet bliver 2019, igen, beregningsgrundlag for tilskud 2021.
  Lokaletilskud for 2021 for aftenskolerne søges som I plejer, da disse udgifter kan have ændret sig på grund af Corona situationen.

   

  OBS!

  Det er vigtig, at hvis I har planer om at søge tilskud i 2021, skal I ansøge, også selvom det er på baggrund af tal fra 2019 for alle foreninger (nyoprettet foreninger i 2020, skal selvfølgelig søge for deres aktuelle tal i 2020)
  Hvis I ønsker tilskud fra f.eks. aktivitetstimetilskud, skal I ansøge i 2021, også selvom beregningsåret 2019 er indsendt tidligere.
  I skal altså selv overfører jeres tidligere data (beregningsåret 2019) over i ny ansøgning for 2021.

   

  Vedrørede tilskud i 2022, bliver drøftelsen/beslutningen herom først foretaget til mødet i maj 2021.

  Læs mere vedr. Folkeoplysningsudvalgets beslutninger her.
  Beslutning om dette, kan læses under punkt 6.

   

  læs mere
  01.02.2021
 • Nyheder - Corona opdatering d. 29.01.2021

  Regeringen har efter et pressemøde i går (den 29. februar 2021) forlænget de skærpede restriktioner som startede inden jul til den 28. februar 2021.
  Forlængelsen betyder at nedestående restriktioner og retningslinjer nu gælder frem, til og med den 28. februar 2021.

   

   

  Idræts- Fritidsaktiviteter

  Der må ikke foregå indendørs sport/aktiviteter med mindre det er professionel sport/idræt.
  Indendørs fritidsfaciliteter er lukkede. Det er kun professionel idræt der må benytte disse faciliteter.   

  Der må fortsat afvikles udendørs aktiviteter, dog kun med max 5 personer samlet uanset alder, inkl. træner m.fl.

   

  Øvrige foreningsaktiviteter

  Lokaler vil være lukket til møder og foredragsholdere i samme periode, herunder kulturinstitutioner som skal holde indendørsarealer lukkede for offentligheden.
  Dette vil også sige at biblioteket skal holdes lukket og dermed også mødelokalerne på henholdsvis Haslev og Faxe Biblioteker vil være lukkede i perioden.  

   

  Generelt

  I kan læse mere om restriktionerne på kulturministeriets hjemmeside: her.

  Der er tilsendt samme information ud via nyhedsbrevet (29.01.2021)

  Såfremt I har spørgsmål til ovenstående er I meget velkomne til at kontakte os.

   

  Der vil fortsat blive udsendt information til foreningerne, hvis der sker ændringer eller andet nyt, som har indflydelse på idræts-, fritids- eller kulturaktiviteter

  læs mere
  29.01.2021