Faxe Kommunes Foreningsportal


For at søge om tilskud og/eller lån af lokaler, skal du logge ind eller oprette én bruger, hvis I ikke allerede er oprettet.

 

 • Corona Opdatering: Stor genåbning – Udfasning af restriktioner

  Vi har sammensat nogle af de vigtige punkter fra ”Aftale om yderligere udfasning af restriktioner..”.

  Læs aftalen her. Kulturministeriet har opdateret øvrige retningslinjer og Q&A, som vil kunne findes her.

  Du kan læse mere om gældende retningslinjer og restriktioner her.

   

  Mundbind & Visir:

  • Mundbind er afskaffet (pr. 14. juni 2021), dog beholdes det i den kollektive trafik, hvis man står op.

  • Krav om mundbind/visir udfases helt fra den 1. september 2021.

   

  Corona-pas:

  • Krav om Corona-pas er ophævet for "Biblioteker, arkiver mv.", "Fritids- og foreningsaktiviteter (ikke idræt)” samt ”folkeoplysning, herunder Folkeuniversitetet og aftenskoler" pr. 14. juni 2021.
  • Krav om Corona-pas ophæves for indendørs idræt pr. 1. august 2021.

   

  Forsamlingsforbud:

  • Det indendørs forsamlingsforbud hæves fra 50 personer til 100 personer. (Hæves igen fra 100 personer til 250 personer pr. 01. juli 2021 og afskaffes helt pr. 01. august 2021)
  • Der er udendørs forsamlingsforbud er afskaffet.

   

  Større arrangementer:

  Er inddelt i stående og siddende arrangementer i hhv. indendørs og udendørs.

  Stående publikum - Udendørs

  • Udendørs koncerter, festivaler og andre udendørs kulturarrangementer, hvor publikum er stående, må afholdes opdelt i sektioner à maksimalt 500, med et loft på 2000 tilskuere tilstede.
  • Der er krav om Corona-pas og andre smitteforebyggende tiltag.
  • Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere være krav om Corona-pas ved større udendørs arrangementer med stående publikum.

  Stående publikum - Indendørs

  • Der er krav om Corona-pas og andre smitteforebyggende tiltag.
  • Der vil ikke længere gælde krav om Corona-pas ved større indendørs arrangementer med stående publikum, herunder ved koncerter, fra den 1. oktober 2021.

  Siddende publikum - Udendørs

  • Der er krav om Corona-pas og andre smitteforebyggende tiltag.
  • Der vil ikke længere gælde krav om Corona-pas ved udendørs arrangementer med mindre end 2000 siddende personer, fra den 01. august 2021.
  • Der vil ikke længere gælde krav om Corona-pas ved udendørs arrangementer med mere end 2000 siddende personer, fra den 01. oktober 2021.
  • For store udendørs arrangement med siddende publikum ophæves afstandskrav og krav om sektionering pr. 01. august 2021 (i den udstrækning der er faste pladser, registrering af deltagere med henblik på at sikre muligheden for effektiv smitteopsporing).

  Siddende publikum - Indendørs

  • Der er krav om Corona-pas og andre smitteforebyggende tiltag.
  • Der vil ikke længere gælde krav om Corona-pas ved større indendørs arrangementer med siddende publikum, fra den 01. september 2021.

   

  Konferencer og møder:

  • Der er ingen grænse for antal deltagere.
  • Forsat krav om Corona-pas, arealkrav og afstandskrav, værnemidler mv.
  • Ordningen ophæves pr. 01. september 2021.

   

  Sommerferieaktiviteter, herunder sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. med/uden overnatning:

  • Åbner med maks. 500 deltagere indendørs og udendørs.
  • Krav om Corona-pas ved idendørs sommeraktiviteter, hvor det foregår flere deltagere end det til enhver tid gældende forsamlingsforbud (pt. 100 personer), herunder overnatning for mellem 100-500 personer. (Corona-passet skal gælde for hele perioden for de pågældende lejre, stævner mv.)
  • Ordningen ophæves pr. 01. september 2021.
  læs mere
  28.06.2021
 • Talentpuljen 2021 (Ny pulje)

  Talentpuljen er nu åben og første ansøgningsfrist er d. 15. august 2021.

  Retningslinjer for Talentpuljen opsummeret:

   

  Formål:

  Puljen skal bidrage til at holde "talenterne" længere i Faxe kommune, så de kan være rollemodeller for andre udøvere.

   

  Målgruppen:

  Puljen henvender sig til udøvere i alderen 14 - 25 år, som har aktivitet i en folkeoplysende forening i Faxe Kommune.

   

  Begrænsninger:

  Der er ikke sat begrænsninger for, hvad der kan søges tilskud til. Det kan fx være støtte til kørsel til stævner/konkurrencer, køb af hal og/eller ekstra træningstimer, specialudstyr, samt leje af faciliteter, som ikke er til rådighed i Faxe Kommune m.m.

   

  Ansøgning:

  Foreningerne ansøger på vegne af udøverne.

   

  Læs mere om puljen under "Vejledninger og tilskudsordninger" --> "Vejledning og tilskud på fritidsområdet" i venstre side

  læs mere
  17.06.2021
 • Corona opdatering: Kulturministeriets Q&A

   

  Kulturministeriet har opdateret deres Q&A (Spørgsmål og svar),
  i forhold til seneste genåbning pr. 21. maj 2021.

   

  Se direkte link til kulturministeriet Q&A her.

  læs mere
  01.06.2021