Faxe Kommunes Foreningsportal


For at søge om tilskud og/eller lån af lokaler, skal du logge ind eller oprette én bruger, hvis I ikke allerede er oprettet.

 

 • Nyheder - August 2021

  ANULLERING AF IKKE BENYTTEDE TIDER:
  Nu sæsonen op med alle aktiviteterne, her efter sommerferien.
  Hvis I har booket tider som I ikke får benyttet alligevel, skal I gå ind og anullere dette på jeres profil, her på foreningsportalen eller I kan meddele det til os i Kultur og Fritid (kulturogfritid@faxekommune.dk),
  Det er vigtigt, da andre foreninger måske kan få glæde af tiderne i stedet for.

   

  KULTUR OG FRITIDs NYE BROCHURE:
  Så har Faxe Kommune fået en flot ny brochure om kommunens kultur og fritidsliv. I kan se og læse brochuren her.

   

  BOBLBERGs NYE APP
  Faxe Kommune har fået ny aktivitetskalender, hvor jeres forening kan lægge aktiviteter ud, så borgerne kan se dem.
  Kalenderen er på Boblberg.dk som pt. har over 5.000 brugere i Faxe Kommune.
  Boblberg fås nu også som en app til mobil og tablet, hvilket gør det endnu lettere at tilføje arrangementer.
  Hent App’en ”Boblberg – Find fællesskaber” på din mobiltelefon. Den kan downloades via Google Play (Android) og App Store (Appel)
  Husk at taste en adresse på aktiviteten ind ved oprettelse af en aktivitet, da borgerne nemlig får mulighed for at få vist vejen til aktiviteten på et kort, direkte i app’en
  Hvis I har problemer eller spørgsmål til hvordan man bruger aktivitetskalenderen, kan I skrive til Andreas som sidder klar til at hjælpe jer, på mail: aw@boblberg.dk

   

  "NÆSTEN CORONA-FRI"
  Afstands- og arealkrav er ophævet:
  Der er ikke længere afstandskrav ved arrangementer med siddende publikum eller arealkrav i kultur-, idræts- og foreningslivet.
  I den forbindelse er anbefalingen om at holde mindst 1 meters afstand til andre personer i det offentlige rum fjernet.
  Med de ændrede retningslinjer ophæves afstands- og arealkrav også i kultur-, idræts- og foreningslivet.
  Dermed er der ikke længere gældende krav om, at der skal være mindst 2 m2 pr. tilskuer, besøgende, bruger eller lignende i lokaler, hvortil offentligheden har adgang.
  Arealkravet ophæves ligeledes for større arrangementer med stående publikum.
  Her har der hidtil været krav om mindst 2 m2 pr. tilskuer i de enkelte sektioner.
  Endvidere ophæves kravet om, at der skal være mindst 1 meter eller ét tomt sæde mellem hver siddende tilskuer til indendørs kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum.

  Forsamlingsforbud:
  Der gælder et forsamlingsforbud på 500 personer for indendørs- og udendørs idræt.
  Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere i form af forældre eller lign. tæller med i det samlede antal.

  Opsummering Indendørs idræt:
  - Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper.
  - Kontaktsport - også med kropskontakt - er tilladt for alle aldersgrupper.
  - Der gælder ikke længere arealkrav ved indendørs idrætsaktiviteter.
  - Voksne udøvere fra 18 år og derover skal ikke længere have gyldigt Corona-pas, når de deltager i indendørs idræt.
  (Dog er der krav om Corona-pas i foreningsfitness for personer på 18 år og derover. Kontrol kan gennemføres gennem daglige stikprøver. Kravet bortfalder den 1. september 2021.)

  Der gælder særlige retningslinjer og regler ved arrangementer og aktiviteter med over 500 personer.
  Læs Kulturministeriets indslag her, hvis dette skulle være aktuelt for jer.

  Du kan læse mere om gældende retningslinjer og restriktioner på Coronasmitte’s direkte link.
  Læs DGI’s indslag her.
  Læs også Coronasmitte’s Q&A her.

  læs mere
  26.08.2021
 • Velkommen tilbage fra en solrig sommerferie

  Vi I Kultur og Fritid, håber I har haft en god sommer og ser frem mod en god sæsonopstart.

  I anledningen af at alle så småt er kommet tilbage fra sommerferien, vil vi give jer en lille reminder om kommende ansøgningsfrister:

  • Talentpuljen, 15. august 2021
   Læs mere om talentpuljen her.
  • Udviklingspuljens 2. runde, 15. august 2021
   Læs mere om udviklingspuljen her.
  læs mere
  05.08.2021
 • Corona Opdatering: Stor genåbning – Udfasning af restriktioner

  Vi har sammensat nogle af de vigtige punkter fra ”Aftale om yderligere udfasning af restriktioner..”.

  Læs aftalen her. Kulturministeriet har opdateret øvrige retningslinjer og Q&A, som vil kunne findes her.

  Du kan læse mere om gældende retningslinjer og restriktioner her.

   

  Mundbind & Visir:

  • Mundbind er afskaffet (pr. 14. juni 2021), dog beholdes det i den kollektive trafik, hvis man står op.

  • Krav om mundbind/visir udfases helt fra den 1. september 2021.

   

  Corona-pas:

  • Krav om Corona-pas er ophævet for "Biblioteker, arkiver mv.", "Fritids- og foreningsaktiviteter (ikke idræt)” samt ”folkeoplysning, herunder Folkeuniversitetet og aftenskoler" pr. 14. juni 2021.
  • Krav om Corona-pas ophæves for indendørs idræt pr. 1. august 2021.

   

  Forsamlingsforbud:

  • Det indendørs forsamlingsforbud hæves fra 50 personer til 100 personer. (Hæves igen fra 100 personer til 250 personer pr. 01. juli 2021 og afskaffes helt pr. 01. august 2021)
  • Der er udendørs forsamlingsforbud er afskaffet.

   

  Større arrangementer:

  Er inddelt i stående og siddende arrangementer i hhv. indendørs og udendørs.

  Stående publikum - Udendørs

  • Udendørs koncerter, festivaler og andre udendørs kulturarrangementer, hvor publikum er stående, må afholdes opdelt i sektioner à maksimalt 500, med et loft på 2000 tilskuere tilstede.
  • Der er krav om Corona-pas og andre smitteforebyggende tiltag.
  • Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere være krav om Corona-pas ved større udendørs arrangementer med stående publikum.

  Stående publikum - Indendørs

  • Der er krav om Corona-pas og andre smitteforebyggende tiltag.
  • Der vil ikke længere gælde krav om Corona-pas ved større indendørs arrangementer med stående publikum, herunder ved koncerter, fra den 1. oktober 2021.

  Siddende publikum - Udendørs

  • Der er krav om Corona-pas og andre smitteforebyggende tiltag.
  • Der vil ikke længere gælde krav om Corona-pas ved udendørs arrangementer med mindre end 2000 siddende personer, fra den 01. august 2021.
  • Der vil ikke længere gælde krav om Corona-pas ved udendørs arrangementer med mere end 2000 siddende personer, fra den 01. oktober 2021.
  • For store udendørs arrangement med siddende publikum ophæves afstandskrav og krav om sektionering pr. 01. august 2021 (i den udstrækning der er faste pladser, registrering af deltagere med henblik på at sikre muligheden for effektiv smitteopsporing).

  Siddende publikum - Indendørs

  • Der er krav om Corona-pas og andre smitteforebyggende tiltag.
  • Der vil ikke længere gælde krav om Corona-pas ved større indendørs arrangementer med siddende publikum, fra den 01. september 2021.

   

  Konferencer og møder:

  • Der er ingen grænse for antal deltagere.
  • Forsat krav om Corona-pas, arealkrav og afstandskrav, værnemidler mv.
  • Ordningen ophæves pr. 01. september 2021.

   

  Sommerferieaktiviteter, herunder sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. med/uden overnatning:

  • Åbner med maks. 500 deltagere indendørs og udendørs.
  • Krav om Corona-pas ved idendørs sommeraktiviteter, hvor det foregår flere deltagere end det til enhver tid gældende forsamlingsforbud (pt. 100 personer), herunder overnatning for mellem 100-500 personer. (Corona-passet skal gælde for hele perioden for de pågældende lejre, stævner mv.)
  • Ordningen ophæves pr. 01. september 2021.
  læs mere
  28.06.2021