Velkommen til din personlige login side på biavl.dk

Alle medlemmer af Danmarks Biavlerforening har mulighed for at logge sig ind på "Min side", hvor du kan lave adresseforandringer, tilmelde dig til sværmhenterlisten, bestøverlisten, honningsalg m.m.

Vejledning til ”Rediger mine oplysninger”

På ”Rediger mine oplysninger” kan du:

 • Rette dine person data, såsom adresse, mail adresse, telefon m.m. Disse rettelser slår ikke igennem i vores etiketdatabase, så husk at oplys etikettekst ved bestilling.
 • Tilmelde dig Bestøverlisten
  Af denne liste fremgår biavlere som er medlem af Danmarks Biavlerforening, som tilbyder bier til bestøvningsopgaver. Angiv også hvor mange bifamilier du kan tilbyde til bestøvningsopgaverne.
  Se listen på www.bibestøvning.dk
 • Tilmelde dig Sværmhenterlisten
  Af denne liste fremgår biavlere som ønsker at afhente bisværme. Angiv også om du ønsker at fjerne hvepseboer. Især omkring hvepseboer bør du tage en betaling for fjernelse af disse.
  Se listen på www.bisværm.dk
 • Tilmelde dig Kyndig biavler
  En kyndig biavler er en biavler, som har taget kurset hos Aarhus Universitet og som dermed har tilladelse til at udfylde flytteattester ved flytning af bifamilier. Er du kyndig biavler vil vi opfordre dig til at krydse dette af på listen. Listen kan ses på http://www.biavl.dk/medlemmer/videnbank/artikler/sygdomme/oversigtover-kyndige-biavlere. Her kan ikke kyndige biavlere henvende sig for at få en sundhedsattest på bifamilier som flyttes eller ved ejerskifte. Det er absolut i alles interesse, at vi har en så fyldig kyndig biavler liste som muligt, således at vi sikrer, at bisygdomme ikke spredes uønsket, blot fordi det ikke er muligt at finde frem til en kyndig biavler ved behov.
 • Ønsker at modtage nyhedsbrev
  Danmarks Biavlerforening udsender løbende nyhedsbreve med aktuelle nyheder til medlemmer. Ønsker man som medlem ikke at modtage nyhedsmail fra Danmarks Biavlerforening, skal man blot fjerne krydset ud for ”Ønsker at modtage nyhedsmail”.
 • Andre oplysninger
  Derudover kan man se forskellige personlige oplysninger, f.eks. hvilken forening man er medlem af, hvilket DBF kontrol nr. der anvendes på honningetiketten, om man har bestilt abonnement på nogle af de andre nordiske landes bitidsskrifter (tilmelding til disse annonceres normalt i Tidsskrift for Biavl nr. 10 – bemærk at man kan ikke, efter tilmeldingsfristen er udløbet, tilmelde sig før det efterfølgende år.)

Vejledning til brug af "Min side" på biavl.dk
http://www.youtube.com/watch?v=5Mh7dolf-XM&feature=related

 

 

Vejledning til formænd og kasserere

Formænd og kasserere har en ekstra bruger adgang på ”Min side” – nemlig en oversigt over lokalforeningens medlemmer. (Menupunktet MEDLEMMER). Formand og kasserer kan lave adresseændringer for alle lokalforeningens medlemmer, samt eksporterer medlemslisten til f.eks. et excel regneark. Bemærk at alle rettelser bliver godkendt hos DBF på den førstkommende arbejdsdag.

Vi håber, at foreningerne mere og mere vil benytte vores internetkartotek som egen medlemsliste. På den måde spares der for dobbelt registrering.

Den aktuelle medlemsliste viser en oversigt over medlemmer, som har betalt kontingent enten i indeværende år eller det foregående år. F.eks. betalt kontingent i 2011 og/eller 2010. På denne måde gives oversigt over, hvilke medlemmer der har betalt kontingent for indeværende sæson eller ej.
Fra 2011 skrives der Kreds + foreningsnummer i 2011-feltet som tegn på, at medlemmet har betalt kontingent for 2011. Er feltet tomt har vi ikke i vores internetkartotek registreret medlemmet som betalende.
UDM viser at medlemmet har udmeldt sig i løbet af sæsonen, mens DØD viser at medlemmet desværre er afgået ved døden i indeværende sæson.

Bemærk det er kun de foreninger, der er med i den centrale kontingentopkrævning, hvor opdateringer sker elektronisk og løbende. For de øvrige foreninger sker opdateringer af listerne manuelt.

** Familiemedlemskab er et nyt felt vi har sat på. Dette felt er et felt som administreres af lokalforeningen selv. Felterne for koordinatorer administreres ligeledes af lokalforeningen. Det er kun formand og kasserer, der kan krydse disse felter til og fra.

Hvis man som formand eller kasserer er i tvivl om, hvordan internetkartoteket bruges og virker, har Danmarks Biavlerforening fremstillet brugervejledninger, som kan fås ved henvendelse til dansk@biavl.dk

 

Vejledning til "Min Side" for formænd og kasserere
http://www.youtube.com/watch?v=Vo8WiduVJAw