Sådan bliver du medlem af Silkeborg Motorbåd Klub.

 Du kan blive medlem ved at vælge fanebladet "Nyt medlem" eller møde op på marinekontoret.

 På Silkeborg Motorbådklub`s kontor kan du betale med kontanter.

Årskontingent 

Fuldt kontingent 680 kr.

 Pensionist kontingent 340 kr.

Dertil kommer

Kollektiv ansvarsforsikring 150 kr.

Bidrag til Brosamarbejdet 225 kr. 

Velkomstpakke 400 kr.

Nye medlemmers båd er ansvarsforsikret gennem klubbens kollektive ansvarsforsikring.

Ansvarsforsikringen træder i kraft når betalingen er gennemført.

Bidraget til Brosamarbejdet dækker medlemmernes adgang til mere end 40 broer i Brosamarbejdet

Velkomstpakken indeholder.

Klubstander og årsmærkat.

Kort, der viser de broer, du har adgang til på Silkeborgsøerne.

Nøglebrik der giver adgang til klubbens bygninger.

Rabatkort til klubbens restaurant "Indelukkets Spisested"

Er du medlem af Silkeborg Motorbåd Klub.

Så kan du redigere dine medlemsoplysninger til klubben ved at vælge fanebladet "Login".