Du har her mulighed for at opdatere dine oplysninger online i Ry Bådlaug - det er også muligt at tilgå beskedmappen. 

Dit brugernavn er din email adresse.

 Hvis du ikke har et login, så tryk på "glemt-login" knappen og indtast din email-adresse - du får herefter sendt en mail hvor du kan lave din kode.

Alle felter skal udfyldes hvis det er muligt – Datasamtykke mellem Ry Bådlaug, og Tryg forsikring er obligatorisk. Datasamtykke er en betingelse for at være en aktiv del af den kollektive ansvarsforsikring.

 Du kan også vælge at kontakte Havnekontoret på Tlf 21242990 når du er klar ved din Pc så vi i fællesskab kan foretage opdateringerne.