BETINGELSER VED KØB AF FISKEKORT

1.

 

Fiskekort

1.1.

 

Ved køb af fiskekort på hjemmesiden hof-storaa.dk opnår du ret til at fiske på det område (herefter kaldet Fiskeområdet) hvortil der er købt fiskekort i den tilkøbte periode (herefter kaldet "Fiskeperioden").

1.2.

 

Fiskekortet skal bestilles og betales inden fiskeriet kan begynde.

1.3.

 

Fiskekortet er personligt og må ikke overdrages til andre.

1.4.

 

Når fiskekortet er købt, sendes en mail med fiskekortet som enten skal printes eller downloades, så det kan fremvises på mobil enhed som smartphone eller tablet.

1.5.

 

Fiskekortet samt legitimation skal medbringes under fiskeriet og skal forevises ved anmodning herom af fiskevandets kontrollør.

1.6.

 

Der gøres opmærksom på, at det statslige lystfisketegn i Danmark er lovpligtigt for alle udøvere af lystfiskeri mellem 18 og 65 år.

1.7.

 

I øvrigt gælder de lokale fiskeregler, der fremgår af fiskekortet.

2.

 

Priser og betaling

2.1.

 

Alle priser er i danske kroner.

2.2.

 

Betalingsløsningen er QuickPay i samarbejde med Clearhaus.

2.3.

 

Der betales ved at opgive kortnummer, udløbsdato og 3 kontrolcifre på betalingskort. Oplysningerne opbevares ikke, men sendes i krypteret form til godkendelse hos QuickPay. Ingen personlige oplysninger vil blive videregivet til uvedkommende.

2.4.

 

Køb af fiskekort kan ikke fortrydes. Ved eventuel fejlkøb er du velkommen til at rette henvendelse til Hof-storaa.dk

3.

 

Fiskeri og ordensforskrifter

3.1.

 

Såfremt der er opsat en lokal ordensforskrift på Fiskeområdet, skal denne til enhver tid følges under fiskeriet.

3.2.

 

Holstebro og Omegns Fiskeriforenings gældende fredningstider og mindstemål skal overholdes.

3.3.

 

Fiskeri foregår på eget ansvar og hof-storaa.dk kan på ingen måde gøres ansvarlig for skader eller tab opstået i forbindelse med eller i tilknytning til fiskeriet.

4.

 

Annullering af fiskekort

4.1.

 

Hof-storaa.dk er berettiget til med øjeblikkelig varsel at annullere en aftale om fiskeri på et Fiskeområde.

4.2.

 

Fiskekortindehaveren er berettiget til at få tilbagebetaling for den Fiskeperiode, som bliver annulleret.

5.

 

Brug af Hof-storaa.dk

5.1.

 

Hof-storaa.dk tilstræber løbende at opdatere sidens indhold og oplysninger. Hof-storaa.dk tager forbehold for, at oplysningerne er fuldstændige, præcise eller opdaterede, og hof-storaa.dk fraskriver sig ethvert ansvar for det tilgængelige materiale, herunder materiale der uploades på hjemmesiden.

5.2.

 

Hof-storaa.dk kan indeholde links til eksterne sider. Enhver brug af sådanne eksterne links sker på brugerens eget ansvar og Hof-storaa.dk er ikke ansvarlig for indholdet eller services og produkter, som udbydes gennem sådanne eksterne sider.

5.3.

 

Alle rettigheder, herunder ophavsrettigheder til tilgængeligt materiale på hjemme-siden og uploadet materiale, tilhører Hof-storaa.dk medmindre andet udtrykkeligt fremgår af materialet eller af sammenhængingen i øvrigt. Enhver form for brug, herunder offentliggørelse, gengivelse, videregivelse, lagring, registrering, m.v., af hjemmesiden, det uploadede materiale eller dele heraf kræver som absolut udgangspunkt udtrykkelig tilladelse fra Hof-storaa.dk, medmindre dansk ret undtagelsesvis giver ret til brug.

5.4.

 

Udprintning af kort samt andet materiale fra Hof-storaa.dk er tilladt til personligt brug. Digital eller analog udspredelse eller mangfoldiggørelse af materialet eller dele heraf er kun tilladt efter aftale med Hof-storaa.dk.

5.5.

 

Hof-storaa.dk annvender ikke cookies

6.

 

Køb af medlemskab

6.1.

 

Køb af medlemskab sker altid i forhold til udstedte betingelser og vedtægter.