Information vedr. medlemskab i Hasseris Grundejerforening

Som medlem kan optages alle, der ejer fast ejendom, ejerlejlighed, andelsbolig eller grund i foreningens område. Det årlige kontingent for 2018 og 2019 er fastsat til kr. 150,00 (uændret)

Dit medlemsnummer og I-kode bliver oplyst ved indmeldelse enten pr. e-mail eller pr. brev.  Gem dit medlemsnummer og I-kode til senere brug.  Oplys altid dit medlemsnummer ved henvendelse til foreningen. Det gælder også ved tilmelding til arrangementer og lignende. Medlemsnummer bedes anført som det første ved betaling af arrangementer. Medlemsnummer og I-kode er nødvendig når du booker dig på et arrangement eller benytter ”Ret selv”. Se nærmere under ”Ret selv service” og bookinger nedenstående.

Kontingentbetaling:

Første kontingent betales straks ved indmeldelse.

Betaling sker ved overførsel til foreningens bankkonto i Nordjyske Bank, Hasseris - Reg.: 7459 Kontonr.: 4066859. Husk at anføre dit medlemsnummer.

Ved indmeldelse 1/1 til 30/6 betales kr. 150,00

Ved indmeldelse 1/7 til 31/12 betales kr. 75,00

Efter indmeldelse og overførsel af det første kontingent bedes du straks tilmelde fremtidige betalinger af det årlige kontingent til Betalingsservice. Ved indmeldelse i januar og februar må du dog først tilmelde dig efter 1.marts, det skyldes særlige regler om forældelse hos Nets. (15 måneders reglen)

Du kan tilmelde dig Betalingsservice via hjemmesiden www.hasseris.dk ved at vælge ”Medlemsservice” og herefter ”Betalingsservice”. Her skal du igen bruge dit medlemsnummer. Oplysningerne sendes på en sikker krypteret linje direkte til Nets. Foreningen modtager ikke oplysningerne – kun en besked om at tilmelding er foretaget for dit medlemsnummer. Tilmelding sker ved brug af NemId og Medlemsnummer. Husk at markere at du har læst og accepteret generelle regler for debitorer. 

Du kan også lade din bank tilmelde dig til betalingsaftalen. Banken skal have følgende oplysninger,  foreningens NETS nr.: 01756648 og Deb.gr.nr.: 00001 og endelig skal banken bruge dit medlemsnummer.

Betaling ved brug af betalingsservice er lettere for dig, du betaler dit kontingent nøjagtig på forfaldsdagen hverken før eller efter. Du skal intet foretage dig, du skal ikke taste oplysninger til Netbank, eller bevæge dig til hverken bank eller posthus. For foreningen er det også meget lettere og så sparer vi penge ved opkrævning og især ved administration.

Er du ikke tilmeldt Betalingsservice må du påregne at der bliver opkrævet et betalingsgebyr der p.t. andrager kr. 35,00.

E-mail service  - Nyhedsbreve :

Foreningen udsender nyhedsbreve pr. e-mail. Udsendelse af nyhedsbreve sker ad-hoc og er derfor ikke med faste intervaller. Hvis du skifter e-mail adresse bedes du selv rette denne. Se under ”Ret selv service”. Nyhedsbreve indeholder bl.a. oplysninger om arrangementer og møder. Seneste nyhedsbreve kan ses på hjemmesiden – klik på ”Nyhedsbreve”

Du kan også fravælge Nyhedsbreve. Du vil herefter kun modtage indkaldelse til generalforsamling og visse særlige informationer fx information om snerydning. 

”Ret selv service”:Via foreningens hjemmeside har du mulighed for at se de oplysninger, vi har registeret om dig i vort medlemskartotek. Flere af felterne kan du selv rette eller lave tilføjelser til.

Sådan gør du: Gå ind på hjemmesiden www.hasseris.dk. Klik på ”Medlemsservice” i venstre side derefter klikker du på ”Login til Retselv” Indtast medlemsnummer og I-kode. Hvis du ikke laver rettelser eller tilføjelser så gå til: ”Log af”.

Hvis du laver rettelser eller tilføjelser afslutter du med: ”Gem ændringer” og derefter ”Log af”.

 

E-mail adresse:

Som medlem kan du få en gratis @hasseris.dk  e-mail adresse. Eksempelvis: navn@hasseris.dk.  Domænet er eksklusivt for medlemmerne af Hasseris Grundejerforening. Du kan læse nærmere om tilbuddet på www.hasseris.dk klik ind på Medlemsservice og derefter på ”gratis  @hasseris.dk e-mail”.

Booking – Tilmeldelse til arrangementer:

Sådan gør du: Gå ind på hjemmesiden www.hasseris.dk. Klik på ”Medlemsservice” i venstre side derefter klikker du på ”Login Tilmelding til arrangementer” Indtast medlemsnummer og I-kode. På næste side vælger du ”Tilmelding” øverst til venstre. På næste side ser du hvilke arrangementer du kan tilmelde dig. Det kan være at der kun er et arrangement der er muligt.

Du starter med at vælge antal pladser du vil booke det gør ved at trykke på den lille knap til højre for ”Tilmeld” Når du har valgt antal pladser klikker du på ”Tilmeld”. På næste side ser du resultatet af dine valg, hvis det er rigtigt trykker du på ”Tilmeld mig!”. På næste ser du hvad systemet har registeret, det er vigtigt at du slutter med at klikke på ”Log af”

Efter nogen tid modtager du en e-mail med bekræftelse på din booking. Denne e-mail printes ud og medtages til arrangementet. Hvis du mod forventning ikke modtager en e-mail eller der en fejl, er det vigtigt, at du kontakter foreningen.

Såfremt der er betaling knyttet til arrangementet bedes du overføre pengene til foreningens bankkonto som er      Reg.: 7459 Kontonr.: 4066859.

Såfremt du bliver noteret på venteliste (hvis alle pladser allerede er booket), skal du ikke sende penge før du har fået besked om, at du er rykket op på en tilmeldt plads.                                                                                                                   

Flytning:

Giv os besked hvis du flytter.  Dette gælder uanset om du flytter væk fra bydelen eller flytter internt i Hasseris. Oplysning om adresseændring kan ske via ”Ret selv service” eller send en e-mail til medlem@hasseris.dk eller ring til    Mobil: 25 26 92 46  

Udmeldelse:

Det er frivilligt at være medlem af Hasseris Grundejerforening. Iflg. vedtægterne skal udmeldelse af foreningen ske skriftlig til bestyrelsen (medlem@hasseris.dk) med 1 måneds varsel til en 1. januar. Framelding af nyhedsbreve eller afmelding af kontingentbetaling til NETS (PBS) er ikke udmeldelse af foreningen.

Kontakt til foreningen:

Send en e-mail til post@hasseris.dk

Betalinger, regnskab m.v.:

Send en e–mail til kasserer@hasseris.dk eller ring mobil 20 33 55 50 Mogens Vinther

Medlemsadministration:

Send en e-mail til medlem@hasseris.dk eller ring mobil 25 26 92 46 Anders Koefoed