Læs om fordele ved og betingelser for optagelse i foreningen på hjemmesiden http://dkod.dk/bliv-medlem/

 

Ansøg om medlemsskab
  Personoplysninger
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  Firma/Butik/Værksted
  Faglige oplysninger
  • *
  Søger optagelse som studerende
  Søger direkte optagelse på uddannelse
  Søger optagelse på bagrund af point
  Søger optagelse gennem værkbedømmelse
  Accept
  • *

 

Direkte optagelse

Hvis du er bachelor eller kandidat fra Designskolen i Kolding, Kunstakademiets Designskole på Holmen eller Bornholm.
Bachelor eller kandidat fra Arkiteksskolen Århus eller Kunstakademiets arkitekskole.  
-eller ovennævntes udenlandske partnerskoler.
Studerende ved alle ovennævnte optages også dirkete og er gratis medlem under studiet.

Optagelse ved Point

Man kan optages som medlem, hvis man fra følgende områder kan samle i alt 6 point, baseret på eget originalt design:
A. Deltagelse i anerkendte censurerede eller kuraterede udstillinger i ind - eller udland. (2 point pr. udstilling)
B. Tildeling af arbejds- eller hæderslegater samt priser i forbindelse med udstillinger. (2 point)
C. Artist in Residence - ophold/arbejdsophold i anerkendte videnscentre eller værksteder for kunsthåndværk - efter invitation eller ansøgning. (2 point)
D. Regelmæssigt virke som underviser på uddannelser, der anerkendes som optagelsesgrundlag i henhold til direkte optagelse. (2 point)
E. Beskæftigelse med kreativ ledelse i designvirksomheder o. lign. (2 point)
F. Design eller kunstnerisk orienteret bachelor indenfor det område, der ansøges om optagelse på. (2 point)
G. Tildeling af udsmykningsopgaver. (2 point)
H. Medlem af andre anerkendte kunsthåndværker/designer organisationer. (2 point)
I. Afgang fra andre anerkendte kunstneriske uddannelser. (2 point)
J. Designprojekter i industriel produktion hos ekstern producent. (1 point pr. produkt)

Dokumentation for de 6 point gives i form af f.eks. eksamensbeviser, bevilingsbreve, prisoverrækkelser, invitationer, omtaler mv. samles i en pdf. og vedhæftes ansøgningen. Ansøgningen vurderes af foreningens optagelsesudvalg, udelukkende på grundlag af indsendte oplysninger.
 
Anerkendte censurerede og kuraterede udstillinger ex:
Biennalen for Kunsthåndværk og Design
Charlottenborg Forårsudstilling
Kunstnernes Påskeudstilling
Kunstnernes Efterårsudstilling
Kunstnernes Sommerudstilling, Tistrup
 
Deltagelse i udstilling på anerkendte museer og udstillingssteder ex:
Designmuseet
Trapholt
Louisiana
 
Design og kunstnerisk orienterede bachelorer ex:
VIA, Beklædning eller Tekstil design.
Kea, Smykker Teknologi og Buisness
 
Andre anerkendte kunstneriske uddannelser ex:
Det Kongelige Kunstakademi i København
Århus Kunstakademi
Det Fynske Kunstakademi

Optagelse via værkbedømmelse:

- Hvis du ikke kan optages direkte eller har adgangsgivende point.
Indsend ovenstående ansøgningsskema senest 2 uger før værkindleveringen.

Indsend 6 udvalgte værker/produkter som repræsenterer dit nuværende arbejde. Vedlæg evt. værkbeskrivelse i PDF. Max 1200 anslag pr. værk.
Værker som fysisk ikke kan indsendes kan dokumenteres i en 3 siders PDF.
Det skal fremgå om værkerne er udført i forbindelse med uddannelse.
 

Kontingent og betingelser

Kontingentet er skattemæssigt fuldt fradragsberettiget som fagligt kontingent. Kontingentstsen for medlemsskab fastsættes af årsmødet.
Den aktuelle kontingentsats er 242 kr pr måned / 2900 kr pr år og opkræves kvartalsvist 1/1, 1/4, 1/7, 1/10.
Studerende: 33,50 kr pr måned / 400 kr pr år og opkræves kvartalsvist 1/1, 1/4, 1/7, 1/10.

Medlemskab er personligt og er bindende for mindst et kalender år, udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet 1md. før kvartalsopkrævning altså
senest den 1/3, 1/6, 1/9, 1/12.