Følgende vilkår gælder for medlemskab af Løgstrup Fitness.

Det er de vilkår, som du skal acceptere og skrive under på for at kunne blive medlem af Løgstrup Fitness.
01. For at kunne blive optaget som medlem skal man være fyldt 16 år.
02. Centeret må kun benyttes af foreningens medlemmer.
03. Det er ikke tilladt at tage gæster med ind i centeret. Dette gælder også egne børn.
04. Intet medlem må optage træningen, før centerets udstyr og øvelser er gennemgået af en af foreningens instruktører.
05. Ønskes medlemskabet på et tidspunkt ændret til en anden periode, skal der senest 15 dage før udløbet af den oprindelige periode sendes en e-mail til foreningens kasserer.
06. Det elektroniske adgangskort er personligt og må kun benyttes af det enkelte medlem.
07. Et misbrug heraf vil føre til omgående inddragelse af kortet og medlemskabet. Kontingentet og gebyr for adgangskortet vil i den forbindelse være tabt.
08. Adgangskortet skal bruges, hver gang man går ind i centeret af hensyn til kontrollen.
09. Adgangskortet skal forevises på forlangende fra foreningens instruktører.
10. Mistes det elektroniske adgangskort, skal det omgående meddeles til foreningens kasserer. Der kan udstedes et nyt kort mod betaling af et nyt gebyr på kr. 100,-
11. Opkrævning af kontingent sker via PBS.
12. Udmeldelse kan ske via e-mail til klubbens kasserer senest 15 dage før udløbet af den periode du har betalt for. E-mail adresse: kasserer@viborgidraetsraad.dk.
13. Kontingent for den resterende periode refunderes ikke ved udmeldelse.
14. Enhver form for indtagelse af dopingmidler er ikke tilladt.
15. Træning i centeret sker på eget ansvar.
Brud på ovenstående regler vil medføre bortvisning, karantæne eller udmeldelse. Indbetalt kontingent vil ikke blive refunderet.