Salgs og leveringsbetingelser for online køb.

 

1) Anvendelse.

Disse generelle forretningsbetingelser gælder for salg af Dagkort / Medlemskort fra Sorø Lystfiskerforening til sine kunder nedenstående salgs- og leveringsbetingelser omfatter kun handel med Dagkort / Medlemskort.

2) Om Sorø Lysfiskerforening.

Sorø Lystfiskerforening (CVR.: DK30651014) Adresse, Frihedsvej 2, 4180 Sorø.

Sorø Lystfiskerforening drives som forening, og varetager salget af online Dagkort / Medlemskort fra webstedet
www.s-lf.dk og har følgende e-mail adresse: jjprivat@stofanet.dk hvor til spørgsmål og bemærkninger kan rettes vedrørende den ydelse.

3) Generelle regler ved vores fiskevande.

For fiskeri i Sorø, Pedersborg og Tuel Søer.

1.       Medlemsåret i Sorø L.F. gælder fra betalingsdato til den 1. marts det følgende år.

2.       Der må IKKE anvendes selvfiskende redskaber. Ruser til fangst af agnfisk er ligeledes forbudt.

3.       SALG af fangne fisk er forbudt, og kan medføre inddragelse af medlemsskabet, der ikke kan fornyes det følgende år.

4.       Foreningens kontrollører har ret til at kontrollere medlemskort samt indhold af fisketasker. Foreningens medlemmer har ret til at kontrollere fiskekort mod at fremvise eget medlemskort.

5.       A: Fangst (hjembringelse) af undermålsfisk samt fredet fisk kan straffes after bestemmelserne i   ferskvandsfiskeriloven. B: Ved opbevaring af KARPER skal der benyttes carpsack, og opbevaring må kun ske i tidsrummet mellem solnedgang og solopgang.

7. Foreningens klubhusadresse er: Frederiksvej 37, 4180 Sorø

4) Bestilling og ordrebekræftelse.

Kun indehavere af gyldigt betalingskort kan bestille fiskekort i web-butikken.

5) Priser og betaling

Alle priser i denne web-butik er i danske kroner og uden dansk moms, da foreningen jf.Momslovens paragraf 13, stk. 1 nr. 22 er momsfritaget. Priserne er inklusive transaktionsgebyre og danske afgifter.

Ved levering uden for EU har kunden selv ansvaret for afregning af eventuel moms, gebyrer og andre afgifter. Alle priser er dagspriser, og Sorø Lystfiskerforening kan ændre disse, men vil som hovedregel blive fastsat på generalforsamlingen.

Som betalingsmidel kan andvendes: Visa Dankort, Visa kort.

Sorø Lystfiskerforening kan aldrig trække et større beløb, end det kunden har godkendt ved bestillingen.
Betalingssystemet er godkendt af DIBS og er i overensstemmelse med forbrugerombudsmandens vejledning om brug af betalingskort ved fjernsalg. Det betyder blandt andet at de opllysninger kunden afgiver i forbindelse med betalingstransaktionen beskyttes ved kryptering og kun kan læses af DIBS.

6) Levering.

De bestilte varer leveres til den af kunden oplyste e-mail adresse.Den normale leveringstid er ganske få minutter fra det øjeblik kunden har gennemført betalingen og ordrebekræftelse er afsendt af SLF.

Selve Dagkortet, samt information om gyldighedsområdet vedhæftes som pdf - dokument, det forudsætter at kunden er i stand til at åbne PDF-dokumenter.

7) fortrydelsesret.

I henhold til "Lov om visse forbrugsaftaler paragraf 17 stk. 2 jf. paragraf 9 stk.2 nr. 2a" er fiskekort til rekreativ aktivitet ikke omfattet af fortrydelsesretten.

8) Personoplysninger.

SLF behandler kundens persondata i overensstemmelse med persondataloven.
Kunden kan kontakte SLF, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der behandles om kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.

Oplysningerne om kunden benyttes kun af SLF til opfyldelse af kundens bestilling af varer og til at informere om eventuelle problemer vedrørende leverancen.
Helt konkret vil de faktuelle oplysninger være kundens navn, adresse, telefonnummer. evt, mobil nummer, e-mail adresse, land, varer samt korttype.

Alle personoplysninger transmitteres krypteret.

SLF videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand, og SLF er underlagt tavshedspligt i forhold til de af kunden modtagne oplysninger. SLF opbevare ikke kundeoplysninger krypteret, men de opbevares på en sikret server. Denne opbevaring eksisterer i 5 år alene pga. Bogføringsloven, da den stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale
i 5 år.
Ansvarlig for at disse forhold bliver overholdt er SLF´s bestyrelse.

9) Diverse.

Spørgsmål vedrørende levering, betaling, mv. kan ske pr. e-mail. jjprivat@stofanet.dk

Hvis nogen del af disse generelle betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan
håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af disse generelle betingelser


10) Forbehold.

ved salg af fiskekort fraskriver SLF sig et hvert ansvar i forhold, som måtte have indflydelse på fiskeriets udførsel.

Det er købers eget ansvar at være i besiddelse af at gyldigt stats- eller fritidsfisketegn, jf. fiskeriloven.

SLF regler for fiskeri skal følges ved fiskeri i foreningens fiskevand. overholdes reglerne ikke, bortvises man fra fiskevandet uden krav om refundering overhovedet.

Medlemsadministrationen
Sorø Lystfiskerforening.