REGLEMENT

For fiskeri i Sorø, Pedersborg og Tuel Søer.

1.       Medlemsåret i Sorø L.F. gælder fra betalingsdato til den 1. marts det følgende år.

2.       Der må IKKE anvendes selvfiskende redskaber. Ruser til fangst af agnfisk er ligeledes forbudt.

3.       SALG af fangne fisk er forbudt, og kan medføre inddragelse af medlemsskabet, der ikke kan fornyes det følgende år.

4.       Foreningens kontrollører har ret til at kontrollere medlemskort samt indhold af fisketasker. Foreningens medlemmer har ret til at kontrollere fiskekort mod at fremvise eget medlemskort.

5.       A: Fangst (hjembringelse) af undermålsfisk samt fredet fisk kan straffes after bestemmelserne i ferskvandsfiskeriloven. B: Ved opbevaring af KARPER skal der benyttes carpsack, og opbevaring må kun ske i tidsrummet mellem solnedgang og solopgang.

6.       MINDSTEMÅL:                     Søørred             40 cm.

Ål (gul)               45 cm.

Gedde               50 cm.

Sandart             50 cm.

               FREDNINGER:               Søørred             15.nov. – 15. jan.

                                                          Gedde               1. april – 30. april

                                                          Sandart             1. maj - 31. maj

                                                          Karper               SKAL genudsættes

7. Foreningens klubhusadresse er: Frederiksvej 37, 4180 Sorø