Gå videre til hovedindhold

Danmarks Fritidssejler Union, priser for 2016.

 

B-medlemmer, er ikke er medlem, af en DFU klub,  medlemsskab opkræves med  Kr.270,- og er inkl.ansvarsforsikring .

A-medlemmer , er medlem af en DFU klub, medlemskab opkræves  med Kr.240,-  og er inkl.ansvarsforsikring.

Du kan indmelde flere både i DFU.  Første båd opkræves iht. ovenstående. Efterfølgende både opkræves med Kr. 175,- pr. år.

En klub, eller bådelaug, optages med et klubmedlemsskab, for Kr. 240,- pr. år.  Klummedlemskabet omfatter ikke ansvarsforsikring på klubejede både,men er en forudsætning for, at klubbens medlemmer opnår rabat på deres egen DFU kontingent.

Medlemsbladet "FRITIDSSEJLEREN" uden medlemskab: Kr.125,- pr.år.

Bådcertificat: Kr.200,-

På individuelle faktuarer tillæges et PBS/NET gebyr på. kr. 5,32.

 Ansvarsforsikringen og medlemskab, gælder for kalenderåret. Der refunderes ikke ved udmeldelse i årets løb.