Danmarks Fritidssejler Union, priser for 2020.

Gælder for medlemmer med både der ikke kræver en lovpligtig ansvarsforsikring:

B-medlemmer, er ikke er medlem af en DFU klub,  medlemsskab opkræves med  Kr.270,- og er inkl.ansvarsforsikring .

A-medlemmer , er medlem af en DFU klub, medlemskab opkræves  med Kr.240,-  og er inkl.ansvarsforsikring.

Du kan indmelde flere både i DFU.  Første båd opkræves iht. ovenstående. Efterfølgende både opkræves med Kr. 175,- pr. år.

En klub, eller bådelaug, optages med et klubmedlemsskab, for Kr. 240,- pr. år.  Klubmedlemskabet omfatter ikke ansvarsforsikring på klubejede både,men er en forudsætning for, at klubbens medlemmer opnår rabat på deres egen DFU kontingent.

Medlemsbladet "FRITIDSSEJLEREN" uden medlemskab: Kr.125,- pr.år.

Bådcertificat: Kr.200,-

På individuelle faktuarer tillæges et PBS/NET gebyr på. kr. 8,00.

 Ansvarsforsikringen og medlemskab, gælder for kalenderåret. Der refunderes ikke ved udmeldelse i årets løb.

Kræver din båd at du har et Speedbådsbevis, så skal din båd formedentlig også have en lovpligtig ansvarsforsikring. I de situationer videre sender vi din anmodning om optagelse til AXUS Nordic, som administrerer, denne medlemsgruppe for os.

Er du i tvivl så click på nedenstående link, som sender dig ind på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Her er en beregner, som kan hjælpe dig. Du kommer tilbage hertil ved at trykke på tilbage pilen  i venstre side af adresse linien på hjemmesiden.

https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/UddPersonligeBeviser/Speedbaad