Standard Handelsbetingelser 

 

Handelsbetingelser for Frederikshavn Sejlklubs online betaling

Generelle oplysninger

Frederikshavn Sejlklub

Forening

CVR nr.: 19868591

Søsportsvej 14

9900 Frederikshavn

kasserer@frederikshavnsejlklub.dk

23711921

05-07-1889

 

Piser

Hos (www.frederikshavnsejlklub.dk) tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke.

 

Betaling

(Frederikshavn Sejlklub) modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms.

Der tages forbehold for prisfejl og arrangementer / træningsforløbforløb der ikke kan gennemføres, eller er overbooket.

 

Levering

(www.frederikshavnsejlklub.dk

Medlemskabet, er personligt og kan ikke overdrages til andre.

​Købte træningsforløb / arrangementer er personlige og kan ikke overdrages til andre.

Samtykke:
Ved opgivelse af mailadresse og mobilnummer, indvilger man i, at Frederikshavn Sejlklub må kontakte medlemmet via e-mail eller sms. Endvidere giver medlemmet samtykke til at Frederikshavn Sejlklub må gemme data om medlemmet, jfr. Persondataloven.

 

Reklamationsret

Frederikshavn Sejlklub sælger ikke fysiske produkter.

 

Refusion

Medlemskontingent tilbagebetales ikke, med mindre der ved fejl er blevet betalt dobbelt.
Indbetalte beløb til arrangementer eller træningsforløb kan efter nærmere samtale med formand eller kasserer refunderes hvis arrrangementet eller træningsforløbet aflyses.
Et købt træningsforløb kan overflyttes til et andet hold, såfremt der endnu er ledige pladser på det andet hold og at træningsforløbet er betalt.

Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af regnr og kontonr, så det aftalte beløb kan overføres. Disse oplysninger kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

 

Fortrydelsesret

Der er 14 dages fortrydelsesret regnet fra tilmeldingstidspunktet.

​Fortrydelsesretten gælder dog ikke på træningsforløb og arrangementer der er afholdt indenfor 14 dages fristen. (Situationen med sen tilmelding i forhold til arrangementets dato for afholdelse). 

Inden 14 dage regnet fra tilmeldingstidspunktet skal du give meddelelse om,  at du ønsker at fortryde dit køb.

Meddelelsen skal gives pr. mail på (kasserer@frederikshavnsejlklub.dk). I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

 

Persondatapolitik & Cookies

Oplysninger

For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre.

 

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Alle data behandles iht. Persondataloven.

 

 

Opbevaring

Personoplysningerne registreres hos Frederikshavn Sejlklub og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for  altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysnigner, når data sendes og opbevares elektronisk - hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvilkling af internetttet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinier for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden.Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

 

 

Hvem har adgang

Formand Dion Wellejus og kasserer Carsten Jensen har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på http://selvbetjening.winkas.net/?wkid=90775 er Carsten Jensen, Kasserer Frederikshavn Sejlklub.

 

Tredjemand

Oplysninger afgivet til http://selvbetjening.winkas.net/?wkid=90775 videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.

Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

 

Anmeldersite

Vær opmærksom på flg.:

Såfremt websitet betjener sig af et anmeldersite, betragtes dette som videregivelse af oplysninger til tredjemand. Dette SKAL oplyses her og angivelse af HVEM oplysningerne VIDEREGIVES TIL.

 

Indsigelse & indsigt

Som registreret hos Frederikshavn Sejlklub har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Frederikshavn Sejlklub via e-mail kasserer@frederikshavnsejlklub.dk

 

Klage

 

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. Dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

 

Tvist

Enhver tvist mellem foreningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

 

ODR

Pr. 15. februar 2016 får europæiske virksomheder og forbrugere en ny digital platform ODR. ODR skal gøre forbrugerklager over vare- og serviceydelser inden for EU lettere at håndtere.

ODR stå for Online Dispute Resolution (online-klageløsning).

For forbrugerne betyder dette, at de kan klage direkte til den europæiske virksomhed hvor der er handlet.

Formålet med ODR platformen er at binde en masse klageinstanser sammen. Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med hinanden.

Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til feks.en italiensk virksomhed der er handlet med. Klagen maskinoversættes af EU’s egen oversættelsessoftware til italiensk og virksomheden modtager således klagen på deres modersmål.

 

EU’s OnlineDisputeResolution:

 

Er der noget galt med din ordre, eller lever den ikke op til dine forventninger, kontakt os da venligst, så vi sammen finder en tilfredsstillende løsning.

I henhold til loven skal vi henvise til flg. link - hvis ikke du ønsker at tale med os først;

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Cookies

En cookie er en llile data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.

Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer.

Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com

På (URL på website) anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan  blive forbedret. En teknisk funtionalitet, der kan huske dine indstillinger.

Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering