Persondatapolitik & Cookies

Oplysninger
For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne
levere varen til dig. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger,
at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre.

Opbevaring
Personoplysningerne registreres hos Team Faxe Håndbold og opbevares i 5 år, regnet
fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført,
hvorefter bliver oplysningerne slettes.
Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.
Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset
adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for
altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder
som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler
via internettet. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang
til oplysnigner, når data sendes og opbevares elektronisk - hvorfor du derfor
afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Den hurtige udvilkling af internetttet betyder, at ændringer i vores håndtering
af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten
til at opdatere/ændre nærværende retningslinier for håndtering af personoplysninger.
Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på
siden.Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.


Hvem har adgang
Bestyrelsen og personer der er relevante for foreningens drift (godkendt af
bestyrelsen) for Team Faxe Håndbold har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på Team Faxe Håndbold er foreningens formand.

Tredjemand
Oplysninger afgivet til www.teamfaxehåndbold.dk videregives eller sælges på ingen
måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering
eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i
en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende
persondatalovgivning på området.
Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Anmeldersite
Vær opmærksom på flg.:
Såfremt websitet betjener sig af et anmeldersite, betragtes dette som videregivelse
af oplysninger til tredjemand. Dette SKAL oplyses her og angivelse af
HVEM oplysningerne VIDEREGIVES TIL.


Indsigelse & indsigt
Som registreret hos Team Faxe Håndbold har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne.
Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret
om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve
disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven.
Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Team Faxe Håndbold via email:
teamfaxekasseren@gmail.com.

Klage
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til foreningen, via
foreningens mail. Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan du indgive
klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr.
Dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

Tvist
Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

ODR
Pr. 15. februar 2016 får europæiske virksomheder go forbrugere en ny digital
platform ODR. ODR skal gøre forbrugerklager over vare- og serviceydelser
inden for EU lettere at håndtere.
ODR stå for Online Dispute Resolution (online-klageløsning).
For forbrugerne betyder dette, at de kan klage direkte til den europæiske virksomhed
hvor der er handlet.
Formålet med ODR platformen er at binde en masse klageinstanser sammen.
Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med hinanden.
Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til
feks.en italiensk virksomhed der er handlet med. Klagen maskinoversættes af
EU’s egen oversættelsessoftware til italiensk og virksomheden modtager således
klagen på deres modersmål.

EU’s OnlineDisputeResolution:

Er der noget galt med din ordre, eller lever den ikke op til dine forventninger,
kontakt os da venligst, så vi sammen finder en tilfredsstillende løsning.
I henhold til loven skal vi henvise til flg. link - hvis ikke du ønsker at tale med
os først;
http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Cookies
En cookie er en llile data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for
at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge
data på din computer.
Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk der kan læse
cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan
at gøre skade på din computer.

Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com
På www.teamfaxehåndbold.dk anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere
funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan blive forbedret.
En teknisk funtionalitet, der kan huske dine indstillinger.
Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering