Handelsbetingelser

 

Dansk Caravan Klub – for folk på farten – hele året – er en landsdækkende klub, hvor medlemmerne kan  arrangere ture for hinanden. Klubbens overordnede formål fremgår af vedtægtens § 2, som blandt andet omhandler  

§ 2 Formål

Stk. 1, At bidrage til, at medlemmerne, brugere af caravans, campingbiler og teltvogne, får et oplevelsesrigt og meningsfyldt fritidsliv.

Stk. 7, At arrangere fællesture såvel i ind – som udland.

 

Deltagelse i arrangementer

 

Betaling / tilbagebetaling

Ved tilmelding til de af klubbens medlemmer planlagte arrangementer i såvel ind – som udland skal der samtidig ske hel – eller delvis betaling af den fastlagte pris / enhed / deltager efter arrangørernes nærmere bestemmelser.

Tilmeldingen er bindende og der kan kun ske tilbagebetaling af det indbetalte beløb, efter ansøgning til arrangøren og hvis pladsen senest 14 dage før arrangementets afvikling besættes til anden side. Eventuelle omkostninger i forbindelse med tilbagebetaling påhviler ansøgeren ligesom eventuelle andre udgifter i forbindelse med afbud, er DCK uvedkommende.

DCK anbefaler sine medlemmer at sikre sig mod tab i forbindelse med afbestilling via en privat tegnet rejseforsikring.

 

Ansvarsfraskrivelse

"Dansk Caravan Klub ikke kan gøres ansvarlig for skader på materiel eller personer, der måtte opstå i forbindelse med eller i tilknytning til deltagelse i et af klubben planlagt og afviklet arrangement."

 

 

 

Salg af klubeffekter – web Shop

Sekretariatet, Per Wehrs, Skæppevej 3, 4760 Vordingborg, mail: sekretariat@dck.dk, CVR nr. 58453250

 

Betaling

Betaling kan ske via med VISA - Dankort, VISA,  VISA Electron og Mastercart eller mobilepay. Beløbet trækkes på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i danske kroner.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Reklamationsretten gælder i forhold til fabrikations - eller materialefejl. Du kan vælge at få varen ombyttet, repareret eller pengene retur. Fejl forårsaget af forkert håndtering dækkes ikke. DCK skal have modtaget din reklamation inden for en rimelig tid og senest 14 dage efter modtagelsen. DCK dækker returforsendelse i relation til reklamationer i rimeligt omfang.

 

Fortrydelsesret

Hvis du fortryder dit køb inden for 14 dage efter modtagelsen af en given vare, får du dine penge retur, hvis

du skriftligt henvender dig via mail til: landskasserer@dck.dk og gøre opmærksom på, at du har fortrudt dit køb. Du kan ikke blot nægte at modtage en fremsendt vare. Det købte må ikke være behæftet med fejl.

 

Returnering

Du skal returnere det købte snarest muligt og senest 14 dage efter modtagelsen. Omkostninger i forbindelse med returnering påhviler køber.

 

Har varen været anvendt betegnes den som brugt, hvorfor der kan ske hel eller delvis modregning i tilbagebetalingen. Denne gennemføres først, når DCK har varen i hænde. Indtil det tidspunkt sker returnering for købers regning og risiko.

 

Med venlig hilsen

Dansk Caravan Klub