LANDSGENERALFORSAMLING I SENIORER UDEN GRÆNSER 2022

7.4.2022 kl 11.30-15.30

Biblioteket i Roskilde, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde

Kære SuG’ere

Årets generalforsamling afholdes torsdag den 7. april i Roskilde. Der er ingen begrænsninger mht. Corona og antallet af deltagere.

Tilmelding sker til Torsten Malmdorf: tmalmdorf@hotmail.com senest den 30. marts.

Hvis du ønsker kaffe/te, frokost (ekskl. drikkevarer) og kaffe/te om eftermiddagen kan dette købes for kr. 100. Angiv dette sammen med ønske om særlig diæt ved tilmeldingen. Betaling sker på stedet i form af Mobile Pay.

Nedenfor finder du dagsordenen i henhold til vedtægterne.

Husk at du ifølge vedtægterne kan medbringe to fuldmagter

 

Program:

Der er kaffe/te kl. 11.00 -11.30

Velkomst ved formanden, Poul Krøijer

11.30-12.30. Foredrag om udviklingstendenser i udviklingsbistanden v/ Knud Vilby

12.30-13.00. Frokost

13.00- 16.00 Selve generalforsamlingen

Valg af ordstyrer og referenter

1. Bestyrelsens beretning v. Poul Krøijer

2. Aflæggelse af revideret regnskab v. Holger Jacobsen

3. Bestyrelsen forelægger forslag til hovedlinjerne for SuG’s arbejde i det kommende år v. Torsten Malmdorf

4. Forelæggelse af budget og godkendelse af forslag til kontingent, v. Holger Jacobsen

Kaffe/te

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand. Poul Krøijer er villig til genvalg.

7. Valg af kasserer. Holger Jacobsen er villig til genvalg.

8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Elley Revision, Østbirk

9. Eventuelt

Med venlig hilsen

 

Poul Krøijer

Formand

Beretning 2021

Regnskab 2021

Ledelsens regnskabserklæring 2021

Revisionsprotokollat 2021