Om os

 

Medlemskab

NFFB er for dig, der gerne vil være en del af et stærkt netværk indenfor regnskab og økonomi.

 

Medlemsfordele

Du vil få adgang til en lang række fordele, der kan være med til at styrke din forretning. Heriblandt en professionel ansvarsforsikring, pensionsordning, gode sparringsmuligheder, lukket FB-gruppe og faglige- og sociale arrangementer.

 

Hvem kan blive medlem?

For at kunne søge om medlemskab skal du:

  • Drive selvstændig virksomhed inden for bogføring og regnskab.
  • Erklære dig indforstået med at overholde NFFB´s vedtægter og etiske regler.

 

Medlemstyper

Vi har to medlemstyper, aktive medlemmer og passive medlemmer. Hvis du søger om medlemskab, bliver du automatisk aktivt medlem. Det er således kun eksisterende medlemmer, der kan ændre deres medlemskab til at være passivt. Et passivt medlemskab kan fx være en mulighed ved langtidssygdom, eller hvis du er gået på efterløn eller pension.

 

Som aktive medlem har du adgang til alt, mens passive medlemmer har begrænsninger. Passive medlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlingen, og der er heller ikke krav om en ansvarsforsikring.

 

Kontingent

Det årlige kontingent er angivet nedenfor.

 

Medlemstype

Kontingent

Aktive medlemmer

1.750,- kr.

Passive medlemmer

250,- kr.

 

Kontingent for aktive medlemmer. Er der flere ejere i en virksomhed, så vil hver ejer, skulle være medlem af Netværksforeningen Freelance Bogholdere (NFFB), og betale et kontingent.

 

Kontingentet betales forud for et kalenderår i januar måned. Ved indmeldelse beregnes kontingent for et aktivt medlem forholdsmæssigt frem til 31. december.

Passivt medlemskab betales med gældende sats jf. ovenfor uanset indmeldingstidspunkt.

 

Der opkræves et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. + moms ved tilmelding. Det refunderes ikke, hvis ansøgeren ikke optages eller hvis medlemskabet fortrydes.

 

Forsikringspakke

NFFB har lavet aftale med Willis om en attraktiv forsikringspakke der henvender sig til dig som medlem.

 

Ansvarsforsikring - obligatorisk

Medlemmer skal være dækket af enten NFFB´s Professionelle Ansvarsforsikring eller en forsikring med lignende dækning.  

NFFB´s forsikring koster pt. 2.700,- kr. årligt, for virksomheder med op til 2 personer. Prisen for personer derudover er 750 kr. årligt. Forsikringen betales i januar måned.

 

Arbejdsskadeforsikring - frivillig

Arbejdsskadeforsikring for selvstændige pt. kr. 1.250,- kr. årlig

 

Kollektiv ulykkesforsikring - frivillig

Heltids ulykkesforsikring pt. kr. 1.875,- årlig

 

Pensionsordning - frivillig

NFFB har indgået en pensionsaftale med www.PensionsSelskabet.dk.

Medlemmer der ønsker en pensionsaftale kan indenfor 3 mdr.efter indmeldelsen tiltræde en aftale på fordelagtige vilkår.

 

Bestyrelsen består af

Formand Leif Rasmussen, mobil 2684 7384

Næstformand Tina Gam, mobil 2349 4559

Niels Bach, mobil 5093 4490

Maja Kragh, mobil 2721 8254

Lone Thinggaard, mobil 2145 9320

Suppleant:

Malene Svangren

 

Kasserer: 

Jeanette Gjerulff

 

Revisor:

Mette Hartmann & Viggo Jensen

 

Adresse

Netværksforeningen Freelance Bogholdere (NFFB)

c/o Leif Rasmussen

Blommevænget 140C

8300 Odder

info@nffb.dk

CVR.nr: 40910549