Øvrige kontaktpersoner i Stensballe Tennisklub

 

 

TRÆNING BEGYNDERE (SENIOR)

Jesper Engelund

Charlotteparken 87

2621 3512

ØVRIGE TRÆNING (SENIOR)

Lisbeth Johansen

JUNIORER OG UNGDOM

Helle Boel Baltsersen

Dorte Neergaard Holm

RENGØRING

Anni

BANEVEDLIGEHOLDELSE

Jørn Jensen

IT

MIN FORENING (APP) + HJEMMESIDE

Anders Toudahl Johansen

Byvangen 162

2637 3017