Seniorhuset Mødestedet Seniorhuset Otterup

Inustrivej 2, 5471 Søndersø

Tlf. 20 70 50 90

Søndergade 4, 5450 Otterup

Tlf. 64 82 85 45

 

Velkommen til Seniorhusene i Nordfyns kommune.

 

Seniorhusenes formål er at skabe rum for forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter,
for pensionister og efterlønsmodtagere.

 

Aktiviteter der:

  • forebygger ensomhed via socialt samvær og netværksdannelse
  • styrker og vedligeholde deltagernes færdigheder, fysisk, psykisk og socialt
  • styrker deltagernes handlekompetencer
  • øger deltagernes livskvalitet

 

Målgruppen er selvhjulpne pensionister og + 60 årige.

 

Organisering og medlemskab

 

Seniorhusene er organiseret som foreninger, med et Brugerråd i hvert hus. Brugerrådet udgør bestyrelsen i foreningen. Repræsentanter til Brugerrådet vælges på den årlige Generalforsamling i november.

Du kan se vedtægter, aktiviteter mm på Seniorhusenes hjemmeside: nordfynsseniorhuse.dk

 

For at blive medlem og benytte Seniorhusenes tilbud, betales brugerbetaling til kommunen. Beløbet fastsættes af det sociale udvalg. Medlemskab er først gyldigt, når du har betalt. Brugerbetalingen bidrager til husenes daglige driftsomkostninger, herunder personalelønninger.

 

Du kan til og fra melde dig her på siden.

 

Er du medlem, kan du frit benytte begge Seniorhuse, og alle de tilbud du ønsker. Der kan dog være hold der er venteliste til, og grundet ventelister kan der i perioder også være begrænsninger på hvor mange motionshold du kan benytte.

 

Seniorhusene danner rammen om mange forskellige aktiviteter for seniorer bosat i Nordfyns Kommune, to inspirerende mødesteder for alle seniorer, der har lyst og energi til at gøre en forskel. Så går du med en ide til en aktivitet, der kan være med til at skabe fællesskaber og bryde social isolation, så er det i Seniorhusene stedet, man går hen og får hjælp. Her er lokaler i forskellige størrelser og mulighed for at møde ligesindede.
 

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information.

 

 

Venlig hilsen

 

Brugerråd og personale.