Persondatapolitik for LandboUngdom

 

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan personoplysninger behandles i forbindelse med medlemskab af LandboUngdom og deltagelse i aktiviteter i LandboUngdom

 

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

LandboUngdom

2585 4853

Agro Food Park 15, Skejby

8200 Århus N

info@landboungdom.dk

87405000

 

Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Foreningsformål: Personoplysningerne indsamles og anvendes til håndtering af medlemskab af LandboUngdom

 2. < >: Vi anvender desuden personoplysninger i forbindelse med LandboUngdom’s øvrige aktiviteter rettet mod medlemmer og frivillige, både på lokalforeningsniveau og landsforeningsniveau. 

   

Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

 1. Foreningsformål

 2. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer, fødselsdato.

 3. Almindelige personoplysninger: Medlemshistorisk, tidligere deltagelse i frivilligt arbejde og nuværende deltagelse i frivilligt arbejde

   

 4. Deltagelse i aktiviteter

  1. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer

  2. Deltagerhistorik på aktiviteter

  3. Interesseområder for bestemte aktiviteter

    

    

Kilder

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:

 1. Pengeinstitutter og betalingstjenester (håndteres gennem Quickpay)

   

   

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

 

 1. Foreningsformål

  Foreningens vedtægter

  Lovgivning

 2. Levering af vores ydelser

  Salgs- og leveringsbetingelser vedrørende medlemskab til LandboUngdom og deltagelse i aktiviteter

  Lovgivning

   

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 1. Gennem medlemssystemet har administrationen af landsorganisationen samt lokalforeningernes bestyrelser adgang til persondata i medlemssystemet og dermed til personoplysningerne.

 2. Andre ansvarlige for aktiviteter kan få adgang til deltagerlister og medlemslister efter behov.

 3. Til distributionsselskaber i forbindelse med udsendelse af medlemsblad og aktivitetsprogrammer.

 4. Kommuner i forbindelse med ansøgning om forenings- og medlemstilskud.

 5. DUF i forbindelse med ansøgning og kontrol af forenings- og medlemstilskud.

 6. Revisor for LandboUngdom i forbindelse med kontrol af forenings- og medlemstilskud.

   

   

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger vedrørende:

 1. Stamoplysninger i 5 år efter sidste indbetalte medlemskontingent

 2. Stamoplysninger indtil ønske om udmeldelse (dog under overholdelse af anden lovgivning)

  Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier: Dokumentation overfor tilskudsgivere og revision.

   

   

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

   

  Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: Indsende mail herom til info@landboungdom.dk

  Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

   

  Sidst opdateret: 22-05-2018