Gå videre til hovedindhold

Kontakt

Helle Fisker

Administrativ medarbejder

Tlf. 76 29 23 05

E-mail: hfi@horsens.dk

Hanne Skallebæk

Administrativ medarbejder

Tlf. 76 29 23 14

E-mail: haska@horsens.dk

Henrik Koch

Fritidskonsulent

Tlf. 76 29 23 18

E-mail: hkra@horsens.dk

Casper Due Fogt

Projektleder: Bevæg dig for livet

Tlf. 76 29 23 30

E-mail: cdf@horsens.dk

Søren Jochumsen

Eliteidrætskonsulent

Tlf. 76 29 23 06

E-mail: sojoc@horsens.dk

 

Tilmelding til Sports and Sparetime 2019

Ja tak - vi vil gerne deltage i Sports and Sparetime d. 31. august 2019 kl. 10.00 - 14.00

 

Kontaktinformationer

Navn på Forening/gruppe 

Navn op kontaktperson     

Telefon (kontaktperson)    

E-mail (kontaktperson)     

En informationsmail med praktiske oplysninger sendes til ovenstående mailadresse ca. en uge før arrangementet

 

Ønsker

Vi ønsker et areal/standplads (ca. 3x3 m.)

I skal selv medbringe borde, stole og andre nødvendige rekvisitter for netop jeres stand. Hvis der er behov for yderligere plads, eller I har nogle specielle ønsker påføres dette i feltet med ekstra kommentarer.

 Vi skal bruge strøm til standpladsen

 

Ekstra kommentarer (særlige hensyn der skal tages ifm. placering, medbragte rekvisitter, kørsel, el mm.)

 

Spørgsmål til ovenstående eller Sports and Sparetime generelt kan stilles til Fritidsafdelingen på tlf. 7629 2305 eller mail fritid@horsens.dk.

 

Samtykkeerklæring

Jeg giver samtykke til, at Horsens Kommune må registrere og behandle de i denne blanket afgivne oplysninger, som måtte omhandle undertegnede, i forbindelse med afviklingen af Sports and Sparetime. De indhentede oplysninger anvendes udelukkende til dette formål.

 

Om samtykke
Reglerne om samtykke fremgår af databeskyttelsesforordningen. Ved samtykke forstås ”enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.” Jf. persondataforordningen artikel 4 nr. 11. Du kan altid tilbagekalde et samtykke til indhentning eller videregivelse af oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3. Dit samtykke bortfalder automatisk når sagen er færdigbehandlet. 

 

Horsens Kommunes registrering og videregivelse af oplysninger
Horsens Kommune er dataansvarlig vedrørende oplysninger indsamlet til denne sag. Kommunen registrerer de modtagne oplysninger. Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.
Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

 

Kommunens databeskyttelsesrådgiver 
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle. Horsens kommunes databeskyttelserådgiver er Mathias Bechmann Haurdahl og kan kontaktes på email: mbha@horsens.dk

 

 

ÅBNINGS OG TELEFONTIDER

Mandag - onsdag kl. 10.00 - 15.00

Torsdag kl. 10.00 - 17.00

Fredag kl. 10.00 - 13.00

Øvrige åbningstider

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4

8700 Horsens

Tlf. 76 29 29 29

horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89