Opret bruger

På denne side kan I ansøge om at blive godkendt som forening. Vælg foreningstype og udfyld formular.

 

HUSK AT LÆSE TEKSTEN UNDER HVER MEDLEMSTYPE, SÅ I UDFYLDER DEN RIGTIGE FORMULAR! 

 

Foreninger, erhvervsvirksomheder og kommunale institutioner kan anmode om at låne eller leje kommunens faciliteter.

Hvis I ønsker at låne eller leje kommunens faciliteter og ikke er registeret som forening, så skal I registreres her.

Registreringen godkendes af kommunen og I vil efterfølgende få tilsendt et login.

 

Læs Brøndby Kommunes privatlivs- og databeskyttelsespolitik her.

Hvis du/I gerne vil ansøge om at blive godkendt som frivillig social forening eller aktivitet så udfyld ansøgningsskema.

Hvis du/I gerne vil ansøge om at blive godkendt som frivillig social forening, så bedes I også vedhæfte Referat af Generalforsamling og Foreningens godkendte vedtægter.

Folkeoplysende forening

Godkendte folkeoplysende foreninger herunder idrætsforeninger, spejdere, aftenskoler, kulturforeninger eller idébestemte foreninger er berettiget til at låne kommunens lokaler samt søge om tilskud.

For at blive godkendt som en folkeoplysende forening, bedes I udfylde nedenstående formular og vedhæfte følgende dokumenter:

 • Foreningens vedtægter
 • Medlemsfortegnelse med oplysninger om betalende medlemmers navn, adresse og fødselsdato
 • Referat af stiftende eller seneste generalforsamling.

 

I kan læse mere om hvad der kræves for at blive godkendt som en folkeoplysende forening i vores foreningsguide under fanen, AT VÆRE EN FOLKEOPLYSENDE FORENING. Tryk  HER for at komme til foreningsguiden.  

I forbindelse med behandling af ansøgningen vil I blive indkaldt til et møde i forvaltningen, for en nærmere introduktion af foreningens formål og aktiviteter. Såfremt I kan godkendes som en folkeoplysende forening, vil I få fremsendt godkendelsesbrev samt login.

Andre foreninger

Andre foreninger herunder politiske foreninger, grundejerforeninger, forbund og frivillige organisationer kan ansøge om, at låne kommunens lokaler ved at udfylde nedenstående formular.  

Erhvervsvirksomheder

Som privat erhvervsvirksomhed kan I ansøge om at leje kommunens lokaler mod betaling. Registrering som Erhvervsvirksomheder skal godkendes af kommunen, før I kan ansøge om at leje ét af kommunens lokaler.

Kommunale institutioner

Kommunale institutioner såsom døgninstitutioner, skoler, kulturhuse, forvaltninger eller lignende har mulighed for at benytte kommunens lokaler. I bedes registrere Jer ved at udfylde nedenstående formular.

Frivillige sociale aktiviteter og foreninger

Godkendte frivillige sociale foreninger og aktiviteter i Brøndby Kommune kan låne kommunale lokaler til aktiviteterne. I kan også søge om tilskud – de såkaldte § 18-tilskud. De kaldes sådan fordi lovgrundlaget for frivillige sociale foreninger og aktiviteter findes i Lov om social service, § 18. Som godkendt forening eller aktivitet bliver I vist på Brøndby Kommunes Foreningsportal, og dermed synlig for borgerne.

Frivillige sociale foreninger og aktiviteter er kendetegnet ved, at der her bliver ydet en frivillig indsats med et socialt sigte for borgere med behov.

Ved frivillig forstås blandt andet, at aktiviteten er ulønnet, til gavn for andre end en selv og ens familie. Ved socialt sigte forstås, at aktiviteten retter sig mod målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig med – det vil sige udsatte børn og unge, ældre, personer med handicap, vanskeligt stillede grupper og i forhold til integration. Aktiviteten skal sigte på at give enkelte individer eller grupper en øget velfærd og omsorg eller løse velfærdsproblemer. Læs eventuelt mere her:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196881

 

Du kan læse mere om frivillige og foreninger i Brøndby Kommune her: www.brondby.dk/frivillige

 

Børn under 15 år – så skal I indhente børneattester

Hvis der kommer børn eller I færdes blandt børn under 15 år skal alle voksne indhente børneattest for at kunne være med hos jer. Formanden er ansvarlig for at indhente og opbevare disse, når en frivillig/medlem starter og så ellers en gang om året.

 

Velkommen – vi glæder os til samarbejdet

Hvis du/I vil godkendes som frivillig social forening eller aktivitet, så udfyld nedenstående – så vender vi tilbage og taler videre om muligheder og aftaler et opstartsmøde.

Har du/I spørgsmål så kontakt Rie Hjørlund på 43 28 25 06 eller Ditte Larsen 43 28 25 02 eller på mail social@brondby.dk

 

Opret bruger
Vælg kundetype
 • *
Begrundelse
 • *
Stamoplysninger
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
Kontaktperson
 • *
 • *
 • *
Ansøgning til frivillig social forening eller aktivitet
Dokumentation
Formand
Næstformand
Kasserer