Om fritidspas

Børn og unge i Brøndby Kommune skal have lige muligheder for at være en del af positive og aktive fællesskaber i fritiden. Derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet at indføre en Fritidspasordning. Fritidspasordningen træder i kraft medio august 2022 og løber i første omgang til og med 2025.

 

Hvad er fritidspas?

Med et fritidspas kan børn og unge i Brøndby få hjælp og støtte til at starte til en fritidsaktivitet. Fritidspas er for børn og unge i alderen 0-17 år, som ikke i forvejen er en del af forenings- og fritidslivet. Det kan for eksempel være på grund af manglende økonomi.

Ud over kontingentstøtte til en forenings- og fritidsaktivitet, er det også muligt at få hjælp til både tilmelding og opstart til aktiviteten fra kommunens fritidsvejleder eller frivillige følgevenner.

 

Hvem kan få et fritidspas?

Målgruppen for fritidspas er børn og unge (0-17 år) fra udsatte familier, som ikke i forvejen er en del af forenings- og fritidslivet eller som er ved at falde fra en fritidsaktivitet på grund af manglende økonomi.

Det er hensigten, at børn og unge der kommer med fritidspas, kan indgå i aktiviteterne på lige fod med foreningens øvrige børn og unge.

 

Barnet eller den unge skal være bosat i Brøndby Kommune for at kunne få tildelt et fritidspas.

 

Hvem indstiller til fritidspas?

Som forening kan I ikke indstille et barn eller ung til fritidspas. Har I kendskab til et barn eller ung, som har udfordringer med at betale kontingent kan I eller familien kontakte fritidsvejlederen Heidi-Liv. 

Indstilling og tildeling af fritidspas sker på baggrund af fritidsvejlederens eller en anden fagpersons faglige vurdering af barnets/den unges situation.

 

Fritidsvejlederen Heidi-Liv kan kontaktes på:

Telefon: 21 24 34 06

Mail: fritidspas@brondby.dk

Ønsker familien at blive ringet op, skal navn og telefonnr. oplyses.

 

Fagpersoner som kan indstille til fritidspas er fx skolelærere, pædagoger, socialrådgivere og sundhedsplejersker.

 

Hvornår på året tildeles fritidspas?

Fritidspas kan ansøges- og tildeles året rundt. Det forventes ikke, at foreningerne holder pladser åbne for nye medlemmer med fritidspas.

Er der noget vores fritidsvejleder eller følgevenner skal være opmærksomme på i forhold til jeres forening, sæsonstart og opstart for nye medlemmer, så kontakt os gerne.

 

Tilskud til kontingent

Tilskuddet til kontingent er på 1.000 kr. pr. barn pr. år. Fritidspasset kan tildeles flere gange, dog maks. én gang årligt. Fritidspasset kan anvendes flere gange, så længe der er penge på fritidspasset.

 

Tilskud til udstyr

Ud over tilskud til kontingent til en fritidsaktivitet, kan familien søge om tilskud til indkøb af nødvendigt udstyr. Tilskuddet er på maks. 500 kr. pr. barn/ung og det kan tildeles én gang.

 

Tilskud til stævner og lejre

Det er muligt at søge om tilskud til deltagerbetaling til stævner og lejre, som foregår som en del af fritidsaktiviteten. Der gives tilskud på maks. 500 kr. pr. barn pr. år. Dette gælder kun for børn og unge med fritidspas.

Familien kan enten selv ligge ud og efterfølgende få pengene refunderet, eller I kan som forening stå for tilmeldingen og efterfølgende få pengene refunderet hos forvaltningen. Vær opmærksom på, at det er på eget ansvar at sikre, der ikke tidligere på året er givet tilskud til stævner eller lejre hos en fritidspasindehaver.

 

Kvittering og spørgsmål for tilmelding og betaling sendes til fritidspas@brondby.dk. Barnets eller den unges fulde navn skal fremgå af mailen.

 

Hvordan indløser foreningen et fritidspas?

Når et barn eller en ung kommer i jeres forening med et fritidspas, anbefaler vi, at der er en prøveperiode på 3-4 gange inden fritidspasset indløses. Dette for at undgå, at et barn eller ung betaler fuldt kontingent og stopper efter 2 gange.

Fritidspasset består af en kode, som barnet eller familien overleverer til foreningen.

 

Fritidspasset indløses i Foreningsportalen på samme måde, som når I søger om tilskud.

 

Anmodning om udbetaling af kontingenttilskud for foreninger findes her:

Fritidspas | Foreningsportalen Brøndby Kommune 

 

Kontaktperson i foreningen

Vi anbefaler, at foreningerne har en kontaktperson, som fritidsvejlederen, følgevenner og medarbejdere fra Kultur, Idræt og Fritid kan tage kontakt til i forbindelse med opstart af et barn eller ung.

 

Spørgsmål til fritidspas

Kultur, Idræt og Fritid vil rigtig gerne i dialog med jer foreninger. Det er vigtigt for os, at fritidspasordningen kommer både børn, unge og foreninger til gode.

Har I spørgsmål til Fritidspasordningen, oplever I udfordringer eller er der ting, som er vigtige for os at vide, så tag endelig kontakt til os.

 

Tilskud og refusion: Kevin Vase Krogh, mail: kevkr@brondby.dk - tlf.nr.: 43 28 28 09.

Spørgsmål til fritidspasordningen: Louise Holm, mail: lohol@brondby.dk – tlf.nr. 61 38 42 06.

Indstilling af barn eller ung til fritidspas: Fritidsvejleder Heidi-Liv Slosarich, mail: fritidspas@brondby.dk - tlf.nr: 21 24 34 06