Vejledning til Grundtilskud


Ansøg om grundtilskud for 2023

-> Åben underskriftsbilag for afrapportering af grundtilskud 2022 <-

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2023


Hvem kan ansøge om grundtilskud

Godkendte foreninger eller landsbyer i Ikast-Brande Kommune kan ansøge om grundtilskud.

I Ikast-Brande Kommune findes der 4 byer, som hver i 2023 kan modtage op til 50.000 kr. i tilskud:

Disse byer er:
Bording
Ejstruholm
Engesvang
Nørre Snede

I Ikast-Brande Kommune findes der 8 landsbyer over 200 indbyggere, som hver i 2023 kan modtage op til 40.000 kr. i tilskud:

Disse landsbyer er:
Tulstrup
Isenvad
Klovborg
Hampen
Blåhøj
Gludsted
Pårup
Uhre.

I Ikast-Brande Kommune findes der 12 landsbyer under 200 indbyggere, som hver i 2023 kan modtage op til 20.000 kr. i tilskud:

Disse landsbyer er:
hristianshede St. By
Drantum
St. Thorlund
Munklinde
Smedebæk
Bording Kirkeby
Stubkjær
Faurholt
Moselund
Klode Mølle
Boest
Krondal


Hvordan ansøges grundtilskuddet

Hvis din forening eller landsby ønsker at søge om grundtilskud hos Ikast-Brande Kommune, så skal I logge ind og ansøge på Aktiv Ikast-Brande via linket: www.aktivikastbrande.dk.

Ansøgningsfristen er den 31. marts.

I forbindelse med din ansøgning om grundtilskud for 2023, skal du samtidig afrapportere for anvendelsen det eventuelle grundtilskud, som du modtog i 2022.


Hvad kan grundtilskuddet anvendes til

Formålet med de kommunale midler er at skabe en positiv udvikling i landsbyerne i Ikast-Brande Kommune til gavn for hele lokalsamfundet, herunder processer, der skaber udvikling.

Tilskuddet gives fx til:
• Etablering af legeplads
• Forskønnelse af byen
• Tiltrækning/velkomst af nye borgere
• Visionsudarbejdelse

Hvad gives der ikke tilskud til:
• Indsatser, der begunstiger enkeltpersoner eller erhvervsvirksomheder. Grundtilskuddet skal anvendes til glæde for de mange og ikke for de få.
• Erhvervsstøtte, eksempelvis til etablering af en café eller til støtte til driften af en friskole og ej heller til fælles arrangementer, så som byfester og lignende.
• Grundtilskuddet må ikke gives videre til en anden landsby.


Hvad sker der, hvis der afrapporteres for sent

Hvis I søger for sent, og uden forudgående aftale med Fritid så forbeholder vi os retten til ikke at udbetale grundtilskuddet.


Hvilke materialer skal bruges til at afrapportere for- og ansøge om tilskud

Når I søger om grundtilskud skal der vedlægges en række materialer, som dokumenterer de oplysninger i angiver i afrapporterings- og ansøgningsprocessen.

Afrapportering af grundtilskud for 2022
• Dokumentation i form af bilag (faktura og betalingsdokumentation) for anvendelsen af grundtilskuddet i 2022
• Underskriftsbilag til afrapportering af grundtilskud for 2022 (underskrevet af den/de tegningsberettigede)

-> Åben underskriftsbilag for afrapportering af grundtilskud 2022 <-

Ansøgning om grundtilskud for 2023
• Ansøgning med beskrivelse af, hvad grundtilskuddet skal anvendes til i indeværende år, herunder budget
• Vedlæg en oversigt over den nuværende bestyrelse
• Vedlæg en vedtægt, hvis din forening eller landsby ikke tidligere har ansøgt om grundtilskud eller hvis der inden for det seneste år er blevet ændret i vedtægten.


Hvilke krav stilles der til foreningen/landsbyen

Grundtilskuddet kan alene anvendes i den landsby, som har modtaget grundtilskuddet. Grundtilskuddet må således ikke gives videre til en anden landsby.


Hvad, hvis der er udbetalt for meget grundtilskud til en forening/landsby

Hvis der er udbetalt for meget grundtilskud til foreningen/landsbyen, så kan Ikast-Brande Kommune forlange tilbagebetaling på det for meget udbetalte beløb.


Har du brug for flere oplysninger, så kontakt:

Erhvervs- og udviklingskonsulent
Mette Vildbrad
E-mail: metvild@ikast-brande.dk
Tlf.: 9960 4155 / 2466 7152


Ansøg om grundtilskud for 2023

-> Åben underskriftsbilag for afrapportering af grundtilskud 2022​ <-

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2023