Vejledning til Forsamlingshustilskud


Ansøg om forsamlingshustilskud for 2023

-> Åben underskriftsbilag for afrapportering af forsamlingshustilskud 2022 <-

Ansøgningsfristen er løbende, dog senest den 1. december


Hvem kan ansøge om forsamlingshustilskud

Godkendte forsamlingshuse i Ikast-Brande Kommune kan søge om forsamlingshustilskud på 11.846 kr. i 2023

De 13 godkendte forsamlingshuse er:

• Boest Forsamlingshus
• Bording Forsamlingshus
• Bording Kirkeby Medborgerhus
• Drantum Forsamlingshus
• Gludsted Sognegård
• Isenvad Forsamlingshus
• Klovborg Forsamlingshus
• Kulturhuset Den Gamle Biograf
• Munklindehus
• Skærlund Forsamlingshus
• Smedebæk Beboerhus​
• Thorlund Forsamlingshus
• Uhre Købmandsgård


Hvordan søger vi om tilskud?

Ved at logge sig ind i Ikast-Brande Kommunes foreningsside, hvor ansøgningspuljer mm. fremgår:

- Aktiv Ikast-Brande 

Ansøgningsfristen er senest 1. december hvert år. 


Hvad kan vi anvende forsamlingshustilskuddet til?

Formålet med forsamlingshustilskuddet er at skabe en positiv udvikling i landsbyerne i Ikast-Brande Kommune og bibeholdelse af et fælles samlingssted.

Tilskuddet kan således både anvendes til drift og til vedligehold.

Senest 1. december afrapporteres for de udgifter, som er afholdt året inden samt det beskrives kort, hvad indeværende års tilskud forventes anvendt til.


Hvad sker der hvis vi afrapporterer eller søger for sent?

Hvis I søger for sent og uden forudgående aftale med Fritid, forbeholder vi os retten til ikke at udbetale tilskuddet til forsamlingshuset.


Hvilke materialer skal bruges til at afrapportere for anvendelsen af forsamlingshustilskuddet

Når I skal afrapportere for anvendelsen af forsamlingshustilskuddet for 2022, så skal der vedlægges en række materialer, som dokumenterer de oplysninger i angiver i afrapporteringsprocessen:

Afrapportering af forsamlingshustilskud 2022
• Dokumentation i form af bilag (faktura og betalingsdokumentation) for anvendelsen af forsamlingshustilskuddet for 2022
• Underskriftsbilag til afrapportering af forsamlingshustilskud for 2020 (underskrevet af den/de tegningsberettigede).

-> Åben underskriftsbilag for afrapportering af forsamlingshustilskud 2022 <-

Hvad sker der, hvis der er udbetalt for meget i forsamlingshustilskud?

Så kan Ikast-Brande Kommune forlange tilbagebetaling af det beløb, som er udbetalt for meget. 


Ansøg om forsamlingshustilskud for 2023

-> Åben underskriftsbilag for afrapportering af forsamlingshustilskud 2022 <-

Ansøgningsfristen er løbende, dog senest den 1. december