Børneattester og erklæring om indhentelse af børneattester


Det er et krav til alle foreninger, som får anvist lokaler og/eller modtager tilskud ud fra folkeoplysningsloven, at disse mindst én gang årligt skal erklære overfor Ikast-Brande Kommune, at der er indhentet børneattester på trænere, ledere og instruktører mv. jf. bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger mv.

Husk: Ikast-Brande Kommune skal ikke modtage selve børneattesterne, men kun erklæringen om indhentelse af børneattester.