Tidsfrister

Emne Frist
Aftenskoler  
Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for kommende kalender år 1. oktober
Ansøgning om seniorpas for kommende år 1. oktober
Ansøgning om supplerende støtte til indeværende kalderår (2. runde tilskud) 1. oktober