Kreativ Fritid Korsør

Beskrivelse af foreningen

Tilskudstal: 

Medlemstilskud

Antal aktive bosat i Slagelse 0-18 
Antal aktive bosat i Slagelse 19-25 
Antal aktive bosat i Slagelse 25+
Antal aktive bosat udenfor Slagelse 0-18 
Antal aktive bosat udenfor Slagelse 19-25 
Antal aktive bosat udenfor Slagelse 25 +
Kontinent pr. medlem 0-18
Kontinent pr. medlem 19-25
Kontinent pr. medlem 25+

 

Beregnet tilskud 0-18 år.
Beregnet tilskud 19-24 år.
Sum af tilskud
Udbetalt til foreningen

 

Lokaletilskud

Renter og bidrag af prioritetsgæld vedr. egne lokaler (afdrag medregnes ikke)0
Lejebeløb vedr. haller (ekskl. Ridehaller)0
Lejebeløb vedr. andre lokaler (inkl. Lejrpladser, ridehaller og rytterstuer)0
Ejendomskatter, renovation0
Lejebeløb vedr. andre lokaler (inkl. Lejrpladser, ridehaller og rytterstuer)0
Forsikringer (bygnings, brand- og evt, glasforsikring)0
Vedligeholdelse af ejendommen/lokalet (Ikke forbedringer/nyanskaffelser)0
Rengøring og evt. fornødent tilsyn0
Udgifter i alt0
Udbetalt i lokaletilskud0

Leder- Instruktørtilskud

Udbetalt af tilskud

 

Regnskab fra foreningen

  • Regnskab - Kreativ fritid Korsør.pdf 30-03-2022 09:58 Åbn

 

 

Kontaktoplysninger

Kreativ Fritid Korsør

Højbjergparken 6 A

4220 Korsør

Tlf.:30325387

Email:Bknielsen@turbopost.dk

Hjemmeside:http://www.kreativ-fritid-korsoer.dk

CVR nr.:17217879

Foreningsaktiviteter