AOF Sydvest Sjælland

Beskrivelse af foreningen

Aftenskole i Slagelse Kommune. 

AOF Sydvest Sjælland har et bredt udbud af foredrag, kurser, ture og oplevelser, og der tilføjes hele tiden nye spændende ting på vores hjemmeside.

AOF Sydvest Sjælland udsender kursusprogram 2 gange årligt.

Tilskudstal: 

Medlemstilskud

Antal aktive bosat i Slagelse 0-18 
Antal aktive bosat i Slagelse 19-25 
Antal aktive bosat i Slagelse 25+
Antal aktive bosat udenfor Slagelse 0-18 
Antal aktive bosat udenfor Slagelse 19-25 
Antal aktive bosat udenfor Slagelse 25 +
Kontinent pr. medlem 0-18
Kontinent pr. medlem 19-25
Kontinent pr. medlem 25+

 

Beregnet tilskud 0-18 år.
Beregnet tilskud 19-24 år.
Sum af tilskud
Udbetalt til foreningen

 

Lokaletilskud

Renter og bidrag af prioritetsgæld vedr. egne lokaler (afdrag medregnes ikke)
Lejebeløb vedr. haller (ekskl. Ridehaller)
Lejebeløb vedr. andre lokaler (inkl. Lejrpladser, ridehaller og rytterstuer)
Ejendomskatter, renovation
Lejebeløb vedr. andre lokaler (inkl. Lejrpladser, ridehaller og rytterstuer)
Forsikringer (bygnings, brand- og evt, glasforsikring)
Vedligeholdelse af ejendommen/lokalet (Ikke forbedringer/nyanskaffelser)
Rengøring og evt. fornødent tilsyn
Udgifter i alt
Udbetalt i lokaletilskud

Leder- Instruktørtilskud

Udbetalt af tilskud

 

Regnskab fra foreningen

  • AOF Sydvest Sjælland - Årsregnskab 2021.pdf 07-07-2022 08:58 Åbn

 

 

Kontaktoplysninger

AOF Sydvest Sjælland

Nørretorv 30,1

4100 Ringsted

Tlf.:2113 0102

Email:mail@aof-sydvest-sj.dk

Hjemmeside:https://aof.dk/aftenskoler/aof-sydvestsjaelland/

CVR nr.:57423811

Foreningsaktiviteter