LOF Slagelse-Korsør-Skælskør

Beskrivelse af foreningen

Tilskudstal: 

Medlemstilskud

Antal aktive bosat i Slagelse 0-18 
Antal aktive bosat i Slagelse 19-25 
Antal aktive bosat i Slagelse 25+
Antal aktive bosat udenfor Slagelse 0-18 
Antal aktive bosat udenfor Slagelse 19-25 
Antal aktive bosat udenfor Slagelse 25 +
Kontinent pr. medlem 0-18
Kontinent pr. medlem 19-25
Kontinent pr. medlem 25+

 

Beregnet tilskud 0-18 år.
Beregnet tilskud 19-24 år.
Sum af tilskud
Udbetalt til foreningen

 

Lokaletilskud

Renter og bidrag af prioritetsgæld vedr. egne lokaler (afdrag medregnes ikke)
Lejebeløb vedr. haller (ekskl. Ridehaller)
Lejebeløb vedr. andre lokaler (inkl. Lejrpladser, ridehaller og rytterstuer)
Ejendomskatter, renovation
Lejebeløb vedr. andre lokaler (inkl. Lejrpladser, ridehaller og rytterstuer)
Forsikringer (bygnings, brand- og evt, glasforsikring)
Vedligeholdelse af ejendommen/lokalet (Ikke forbedringer/nyanskaffelser)
Rengøring og evt. fornødent tilsyn
Udgifter i alt
Udbetalt i lokaletilskud

Leder- Instruktørtilskud

Udbetalt af tilskud

 

Regnskab fra foreningen

 

 

Kontaktoplysninger

LOF Slagelse-Korsør-Skælskør

Gl. Torv 4A,1.

4200 Slagelse

Tlf.:5852 5681

Email:lof@lof-slagelse.dk

Hjemmeside:https://www.lof.dk/slagelse

CVR nr.:30228510

Foreningsaktiviteter

 • Foredrag
 • Gymnastik
 • Handicapidræt
 • Historie
 • Kor
 • Kultur
 • Kunst/male
 • Motion
 • Musik
 • Senioridræt
 • Stavgang
 • Svømning