Skælskør Rytmiske Kor

Beskrivelse af foreningen

Tilskudstal: 

Medlemstilskud

Antal aktive bosat i Slagelse 0-18 
Antal aktive bosat i Slagelse 19-25 
Antal aktive bosat i Slagelse 25+
Antal aktive bosat udenfor Slagelse 0-18 
Antal aktive bosat udenfor Slagelse 19-25 
Antal aktive bosat udenfor Slagelse 25 +
Kontinent pr. medlem 0-18
Kontinent pr. medlem 19-25
Kontinent pr. medlem 25+

 

Beregnet tilskud 0-18 år.
Beregnet tilskud 19-24 år.
Sum af tilskud
Udbetalt til foreningen

 

Lokaletilskud

Renter og bidrag af prioritetsgæld vedr. egne lokaler (afdrag medregnes ikke)
Lejebeløb vedr. haller (ekskl. Ridehaller)
Lejebeløb vedr. andre lokaler (inkl. Lejrpladser, ridehaller og rytterstuer)
Ejendomskatter, renovation
Lejebeløb vedr. andre lokaler (inkl. Lejrpladser, ridehaller og rytterstuer)
Forsikringer (bygnings, brand- og evt, glasforsikring)
Vedligeholdelse af ejendommen/lokalet (Ikke forbedringer/nyanskaffelser)
Rengøring og evt. fornødent tilsyn
Udgifter i alt
Udbetalt i lokaletilskud

Leder- Instruktørtilskud

Udbetalt af tilskud

 

Regnskab fra foreningen

  • Regnskab 2021 Skælskør Rytmiske Kor godkendt på generalforsamlingen den 10. februar 2022..pdf 13-02-2022 11:12 Åbn
  • Regnskab 2020 Skælskør Rytmiske Kor Godkendt på generalforsamlingen den 17. juni 2021.pdf 03-02-2022 11:12 Åbn

 

 

Kontaktoplysninger

Skælskør Rytmiske Kor

Musiklokalet Skælskør Skole

4230 Skælskør

Tlf.:60123283

Email:jamus@mail.tele.dk; petlar@larsen.dk

Hjemmeside:http://www.rytmekor.dk

CVR nr.:29298963

Foreningsaktiviteter

  • Kor