DOF Gospel United

Beskrivelse af foreningen

Tilskudstal: 

Medlemstilskud

Antal aktive bosat i Slagelse 0-18 0
Antal aktive bosat i Slagelse 19-25 0
Antal aktive bosat i Slagelse 25+0
Antal aktive bosat udenfor Slagelse 0-18 0
Antal aktive bosat udenfor Slagelse 19-25 0
Antal aktive bosat udenfor Slagelse 25 +0
Kontinent pr. medlem 0-180
Kontinent pr. medlem 19-250
Kontinent pr. medlem 25+0

 

Beregnet tilskud 0-18 år.0
Beregnet tilskud 19-24 år.0
Sum af tilskud0
Udbetalt til foreningen0

 

Lokaletilskud

Renter og bidrag af prioritetsgæld vedr. egne lokaler (afdrag medregnes ikke)
Lejebeløb vedr. haller (ekskl. Ridehaller)
Lejebeløb vedr. andre lokaler (inkl. Lejrpladser, ridehaller og rytterstuer)
Ejendomskatter, renovation
Lejebeløb vedr. andre lokaler (inkl. Lejrpladser, ridehaller og rytterstuer)
Forsikringer (bygnings, brand- og evt, glasforsikring)
Vedligeholdelse af ejendommen/lokalet (Ikke forbedringer/nyanskaffelser)
Rengøring og evt. fornødent tilsyn
Udgifter i alt
Udbetalt i lokaletilskud

Leder- Instruktørtilskud

Udbetalt af tilskud

 

Regnskab fra foreningen

  • Underskrevet regnskab 2021 (1).pdf 01-10-2022 17:42 Åbn

 

 

Kontaktoplysninger

DOF Gospel United

Bondesvænget 16

4220 Korsør

Tlf.:23200634

Email:wendy1985@msn.com

Hjemmeside:http://gospelunited.dk

CVR nr.:31830745

Foreningsaktiviteter