Indmeldelse i
Kaundborg Roklub


BEMÆRK VENLIGST:
Personer med sygdomme, der kan medføre tab af bevidsthed, må ikke ro kajak eller singlesculler.
Som medlemmer optages alene personer, som uden ophold kan svømme min. 300 m i åbent vand.

Klubbens vedtægter kan ses her:

http://www.kalundborgroklub.dk/articles.php?article_id=1

 

Med denne elektroniske indmeldelse erklærer du, at du kan svømme min. 300 meter på åbent vand samt, at du såvidt vides ikke lider af sygdomme, som kan medføre tab af bevidsthed.
Ved indmeldelse betales som hovedregel med VISA/VISA-dankort. I særlige tilfælde kan der aftales andet med kasserer eller formand.
Det er muligt at opnå familierabat. Aftale herom indgås efter indmeldelse, hvorefter rabatten refunderes.

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
Vælg kontingent

Medlemsdatabasen drives for Kalundborg Roklub af MedlemsKontoret.dk og hostes af WinKAS Pro.