Indmeldelse

Indmeldelsesgebyr
Alle nye medlemmer betaler et gebyr på kr. 200 som ikke refunderes ved udmeldelse.
Manglende betaling af kontingent betragtes som udmelding.
Ved evt. ny indmeldelse betales nyt gebyr.
 
Kontingentperioder
1. Periode Kr. 594 1/1 – 30/6
2. Periode Kr. 594 1/7 – 31/12

Ved indmeldelse betales der for resten af perioden + indmeldelsesgebyr.
Kontingentet genopkræves automatisk 1/1 & 1/7.
Kontingentet dækker både Fitness og Indoor Cycling.

Centret er lukket i ugerne 7 og 42

 

Indmeldelsesblanket
 • Køn
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • Regler for adgangskode

  Adgangskodens længde skal være mindst 8 tegn;
  og samtidigt skal den opfylde minimum 3 af nedenstående regler.

  • Mindst ét lille bogstav (a-å)
  • Mindst ét stort bogstav (A-Å)
  • Mindst ét tal (0-9)
  *
Kontingent for resten af perioden + gebyr
 • Resten af april + 2 måneder + gebyr.