Indmeldelse

Indmeldelsesgebyr
Alle nye medlemmer betaler gebyr på kr. 200 som ikke refunderes ved udmeldelse.
Manglende betaling af kontingent betragtes som udmelding.
Ved evt. ny indmeldelse betales nyt gebyr.
 
Kontingentperioder
1. Periode 01.01. – 30.06. kr. 900 Helårs medlem med automatisk genopkrævning
2. Periode 01.08. – 31.12. kr. 750 Helårs medlem med automatisk genopkrævning
3. Periode 01.10. – 31.03. kr. 900 Vinter medlem med automatisk udmeldelse 31.03.

Ved indmeldelse betales der for resten af perioden.
Kontingentet dækker både Fitness og Indoor Cycling.

Centret er lukket i juli måned samt ugerne 7 og 42

 

Indmeldelsesblanket
  • Køn:
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
Kontingent for resten af perioden + gebyr
  • Helårs medlem med automatisk genopkrævning over Betalingsservice.