Indmeldelse

Indmeldelsesgebyr
Resten af 2021 er gebyret 0,00 kr.
Fra 1. januar 2022, indføres gebyret igen.
Alle nye medlemmer betaler gebyr på kr. 200 som ikke refunderes ved udmeldelse.
Manglende betaling af kontingent betragtes som udmelding.
Ved evt. ny indmeldelse betales nyt gebyr.
 
Kontingentperioder
1. Periode 01.01. – 30.06. kr. 594 Helårs medlem med automatisk genopkrævning
2. Periode 01.08. – 31.12. kr. 495 Helårs medlem med automatisk genopkrævning
3. Periode 01.10. – 31.03. kr. 594 Vinter medlem med automatisk udmeldelse 31.03.

Ved indmeldelse betales der for resten af perioden.
Kontingentet dækker både Fitness og Indoor Cycling.

Centret er lukket i juli måned samt ugerne 7 og 42

 

Indmeldelsesblanket
 • Køn:
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
Kontingent for resten af perioden + gebyr
 • Helårs medlem med automatisk genopkrævning over Betalingsservice.
  Resten af december + 6 måneder.
 • Vinter medlem med automatisk udmeldelse 31. marts.
  Resten af december + 3 måneder.
 • Særlig medlemstype kun for medlemmer af SCK.