Medlemskab

Ved medlemskab af Silkeborg Fiskeriforening, får du adgang til det største ferskvandsareal i Danmark og et meget varieret fiskevand, i et af landets mest naturskønne områder, fra den vestlige ende af Mossø til Kongensbro, en del af Funder Å, Skygge Å (Skygge Å er den øvre del af Karup Å) samt en del (ca. 5. km.) af Karup Å, som vi har lejet i et samarbejde med Viborg Sportsfiskeriforening.

Kontingentet for et medlemskab af Silkeborg Fiskeriforening er kun:

 

Familie 400 kr. pr. år. Indskud 100 kr. ved indmeldelse 500 kr.
Seniorer 250 kr. pr. år. Indskud 100 kr. ved indmeldelse 350 kr.
Juniorer  (op til det 18 år) 50 kr. pr. år. Ingen indskud 50 kr.

 

Regler for optagelse af medlemmer i bådafdelingen gældende fra 1. september 2022

Som medlem af Silkeborg fiskeriforening kan du for et tillægskontingent på 100 kr. pr. år få adgang til foreningens mange både. Hvis du ønsker at få adgang til bådene, skal du fremsende en mail til kasserer@silkeborg-fiskeriforening.dk. Indmeldelsen er først gyldig ved betaling af ekstrakontingent på kr. 100 kr. samt depositum på kr. 300 for nøgle til kassereren. Kontingentet periodiseres ikke inden for kontingentåret. Det vil sige, at prisen er den samme, uanset hvornår man ønsker medlemskab.

Medlemsåret følger kontingentåret i Silkeborg Fiskeriforening.

Bemærk, at adgang til bådene også giver dig mulighed for at fiske i Hald Sø.

Læs mere om bådafdelingen på hjemmesiden.

Ved indmeldelse i bådafdelingen i løbet af kontingentåret, udstedes et nyt medlemsbevis, der afhentes sammen med nøglen.

Ansøgning om medlemskab

Inden ansøgningen sendes bør du kontrollere, om du kan blive medlem af foreningen og kan tilslutte dig foreningens Love. Vedtægternes § 2 stk. 1 lyder: Som medlemmer kan kun optages personer, der har fast bopæl i Silkeborg eller Skanderborg kommuner, samt postnumrene for Engesvang og Bording. Bestyrelsen kan dispensere fra bopælskrav.

Der skal ansøges skriftligt om dette. Det er dog ikke almindeligt, at bestyrelsen ser bort fra bopælskravet.

Skriv ordet "Familiemedlemskab" i feltet "Bemærkninger", hvis der ønskes et familiemedlemskab.

Skriv ordene "Medlemskab af Bådafdeling" i feltet "Bemærkninger", hvis der ønskes medlemskab af bådafdelingen.

Når din ansøgning om medlemskab er blevet behandlet af vores kasserer, vil du efter ca. 1 – 2 uger få tilsendt en opkrævning.

Ved oplysning af fisketegnsnummer, vil dette blive trykt på dit næste medlemskort. Ved familiemedlemskab kan man skrive flere fisketegnsnumre i feltet og adskille dem med et komma.

Vær opmærksom på, at når man ansøger om medlemskab, giver man samtidig Silkeborg Fiskeriforening lov til at gemme nedenstående data, så længe man er medlem.

 

 

 • Regler

  Adgangskodens længde skal være mindst 8 tegn;
  og samtidigt skal den opfylde minimum 3 af nedenstående regler.

  • Mindst ét lille bogstav (a-å)
  • Mindst ét stort bogstav (A-Å)
  • Mindst ét tal (0-9)
  • Mindst ét specialtegn (!,#,%,&,mm.)